Loterijvergunning

 

Introductie

Een loterijvergunning geeft toestemming voor het organiseren en houden van een voor het publiek openstaande verloting. Het is verboden zonder vergunning een loterij te organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt. De gemeente mag slechts toestemming verlenen voor loterijen die vallen onder de kleine kansspelen.

Wat u moet weten

Een loterijvergunning geeft toestemming voor het organiseren en houden van een voor het publiek openstaande verloting. Het is verboden zonder vergunning een loterij te organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt. De gemeente mag slechts toestemming verlenen voor loterijen die vallen onder de kleine kansspelen. Of een loterij daaronder valt is afhankelijk van de omvang van de prijzenpot. Deze moet kleiner zijn dan € 4.500. Kleine kansspelen vallen buiten de kansspelbelasting. Bij een prijzenpakket hoger dan € 4.500 is vergunning nodig van de minister van Veiligheid en Justitie.

Vraag deze aan bij het Projectbureau Kansspelen:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Projectbureau Kansspelen
Postbus 20301
2500 EH  Den Haag
Telefoon: (070) 3704620

Ook moet bij de trekking een notaris aanwezig zijn.

(Digitaal) Aanvragen

Digitaal aanvragen:
U kunt dit product op twee manieren digitaal aanvragen:

  •  klik hier als u als particulier met uw DIGID de aanvraag wil doen. 
  • klik hier als u als organisatie de aanvraag met E-herkenning wil doen.  

Schriftelijk aanvragen:
U kunt het aanvraagformulier ook hieronder downloaden en ingevuld terugsturen naar de gemeente. Volgens de Wet op de kansspelen kunt u een vergunning krijgen als:

  • het doel van de actie van algemeen belang is;
  • de uitgaven niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst (van verkoop loten);
  • de prijzen geen hogere waarde hebben dan € 4.500

Nadat de verloting is gehouden, moet u het formulier Rekening en verantwoording van een kansspel terugsturen naar de gemeente. Op dit formulier moet u aangeven hoeveel geld is uitgegeven en hoeveel geld is geind. Voorschriften voor het houden van kansspelen treft u aan op het aanvraagformulier loterijvergunning.

Tegen de beslissing op een aanvraag kunt u bezwaar maken.

Kosten

Een loterijvergunning kost € 40,-

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl.
Ook kunt u bellen met team vergunning via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0315) 292 292.