Levensloopwoning bouwen

Dankzij een nieuwe regeling van de samenwerkende gemeentes in de Achterhoek kunnen nu ook de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek een levensloop/zorgwoning plaatsen op eigen erf naast hun eigen woning. Een mooie oplossing als er nog geen sprake is van intensieve mantelzorg.

Steeds meer inwoners vragen of ze op hun erf een levensloopwoning mogen bijbouwen. Ze willen bijvoorbeeld hun ouders in de buurt houden ook als er nu nog geen zorg nodig is. Dit past precies bij naoberschap in onze Achterhoek. Inwoners die hiervoor kiezen behouden hun zelfstandigheid en ook de regie op het eigen leven.

Bij elkaar wonen, ook zonder zorgvraag

De levensloopwoning is eigenlijk een voorloper van de mantelzorgwoning. Waar voor een mantelzorgwoning sprake moet zijn van het bieden van intensieve zorg, is dat nu bij een levensloopwoning niet meer nodig. Bij vele oudere inwoners is er nog geen sprake van intensieve zorg. Voor die inwoners is de levensloopwoning dan een mooie oplossing.

De levensloopwoning mag naast de hoofdwoning worden bijgebouwd, maar ook is het mogelijk om een deel van de hoofdwoning in te richten als een zelfstandige wooneenheid. Voor het plaatsen van de levensloopwoning geldt een minimumleeftijd van 70 jaar. Is er sprake van de verzorging van iemand onder de 70 jaar, bijvoorbeeld als gevolg van handicap of een chronische ziekte, dan vraagt de gemeente wel om een medische verklaring.

Voor het plaatsen van de levensloopwoning is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Als die wordt afgegeven, geldt deze voor een periode van maximaal 10 jaar. Het kan zijn dat de levensloopwoning overgaat in een vergunningsvrije mantelzorgwoning. Maar als de levensloopwoning langer nodig is dan 10 jaar, dan moet er wel een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor het plaatsen van een levensloopwoning? Dan kunt u de beleidsregel inzien om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen kan via www.omgevingsloket.nl