Leerlingenvervoer

 

Introductie

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen.

Wat u moet weten

Ouders of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het halen of brengen van hun kinderen naar school. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding. Vergoeding van kosten voor leerlingenvervoer is voor ouders van kinderen die naar een van de volgende scholen gaan:

  • School voor speciaal onderwijs (SO)
  • School voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • Leerlingen die naar het VSO gaan, en die zelfstandig kunnen reizen, komen niet in aanmerking voor een vergoeding op grond van de verordening leerlingenvervoer.
  • Speciale school voor basisonderwijs (SBO), die verder weg ligt dan 6 kilometer.
  • (Bijzondere) basisschool met een levensbeschouwelijke richting, bijvoorbeeld reformatorisch, hindoeïstisch of antroposofisch, die verder weg ligt dan 6 kilometer
  • Vergoeding van kosten voor leerlingenvervoer geldt ook voor gehandicapte leerlingen in het regulier basis- en voorgezet onderwijs

Vergoeding vindt plaats op basis van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de soort waarop een leerling is aangewezen én van de verlangde godsdienstige richting of levensbeschouwing, dan wel de openbare school.

Hoe werkt het

In de praktijk zijn er in grote lijnen drie vormen van bekostiging van leerlingenvervoer mogelijk:

  1. De gemeente verstrekt een vergoeding voor een openbaar vervoerabonnement (en eventueel een abonnement voor de begeleider), of betaalt een kilometervergoeding wanneer de leerling op de fiets naar school gaat
  2. De gemeente verstrekt een kilometervergoeding aan de ouders voor het zelf brengen en halen van hun kind (auto of fiets).
  3. De gemeente zorgt voor georganiseerd vervoer met een taxi of taxibus (aangepast vervoer).U komt hiervoor in aanmerking wanneer uw kind een beperking heeft en niet zelfstandig (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Bij de aanvraag stuurt u medische informatie, diagnose(s) en verklaringen van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar

Vergoeding vindt plaats op basis van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de soort waarop een leerling is aangewezen én van de verlangde godsdienstige richting of levensbeschouwing, dan wel de openbare school.

Zelfstandigheid van uw kind

Wij gunnen elk kind de mogelijkheid om zelfstandig te leren reizen. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om u en uw kind stapsgewijs te trainen om zelfstandig te leren deelnemen aan het verkeer. Neem voor informatie over een dergelijke training contact op met de gemeente.

Eigen bijdrage

De gemeente mag voor het vervoer een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen. Dit mag niet voor leerlingen van het speciaal onderwijs en voor leerlingen met een handicap die het reguliere onderwijs bezoeken en die niet of niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer?

Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer, maar heeft hij/zij een dag of bepaalde periode geen vervoer nodig? Dit kan bijvoorbeeld zijn in verband met ziekte. Dan kunt u dit melden door in te loggen bij Mijn ZOOV. Zo voorkomen we dat de vervoerder onnodig komt voorrijden en kosten in rekening brengt.

Aanvragen

Wilt u een vergoeding aanvragen voor leerlingenvervoer, dan kunt u hieronder het aanvraagformulier downloaden.

Aanvraag schooljaar 2018/2019


Aanvraag schooljaar 2019/2020


U kunt uw aanvraag digitaal of schriftelijk bij ons indienen. Wij geven de voorkeur aan een digitale aanvraag.

Digitaal

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan (onder een andere naam op uw computer)  en daarna digitaal verzenden (bij voorkeur met uw DigiD). U hoeft dan niks uit te draaien. Om het formulier te kunnen lezen en invullen heeft u wel een pdf lezer nodig. Een voorbeeld daarvan vindt u via deze link. U logt voor het digitaal aanvragen hieronder in met uw DigiD en kunt dan de aanvraag doen en uw (opgeslagen) formulier bijvoegen. Via uw Persoonlijke Informatie Pagina (PIP) kunt u altijd de status van uw aanvraag bekijken. Tijdens de procedure wordt u via e-mail op de hoogte gehouden. Vul dus altijd een correct e-mailadres in.

Klik hier om in te loggen met uw DigiD.

Schriftelijk:
U kunt het ondertekende aanvraagformulier met bijlagen ook sturen naar:
Gemeente Oude IJsselstreek, Staringstraat 25, 7081 BN Gendringen

Procedure

Antwoord van de gemeente

U krijgt binnen 8 weken na de aanvraag bericht. U ontvangt een beschikking waarin staat welke vorm van vervoer wordt toegekend. Een combinatie van vervoersvormen is ook mogelijk.

Leerlingenvervoer is niet meer vanzelfsprekend gelijk aan vervoer per taxi. Daarom wordt in het aanvraagformulier gevraagd of uw kind (zelfstandig of met uw begeleiding) met de fiets of openbaar vervoer kan reizen.

- U dient uw aanvraag in
- De gemeente beoordeelt uw aanvraag en neemt eventueel contact met u op
- U krijgt binnen 8 weken na de aanvraag bericht. U ontvangt een beschikking waarin staat welke vorm van vervoer wordt toegekend. 
  
Een combinatie van taxi, openbaar vervoer en fietsen is ook mogelijk. Neem in dat geval contact met ons op. In sommige gevallen is ook een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat. Een inkomensverklaring kunt u telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.