Klachten

 

Introductie

Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

Wat u moet weten

Klachten moeten gaan over gedragingen van een bestuursorgaan, gemeentelijke bestuurders of ambtenaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebrekkige informatieverstrekking, trage afhandeling van brieven, niet nagekomen afspraak of onvriendelijke behandeling.

Klachten die betrekking hebben op de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld een defecte lantaarnpaal of een gat in het wegdek, worden beschouwd als een melding. U kunt deze meldingen telefonisch tijdens onze openingstijden doorgeven. Dit kan ook digitaal via het Meldingenpunt.

Nationale ombudsman
Bent u het niet eens met de beslissing of niet tevreden over de manier waarop uw klacht door de gemeente is behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.
Website: www.nationaleombudsman.nl, telefonisch bereikbaar via (0800) 33 55 555

Hoe gaat het in zijn werk?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw klacht wordt in behandeling genomen door de klachtencoördinator. Hij zal bekijken wat de juiste procedure is voor uw klacht.

De gemeente Oude IJsselstreek streeft ernaar klachten zoveel mogelijk informeel te behandelen. Het kan zijn dat de klachtencoördinator contact met u opneemt om meer duidelijkheid te krijgen over uw klacht. Het kan ook zijn dat de vakinhoudelijke afdeling contact met u opneemt. Als u dit niet wilt, kunt u dit bij uw klacht aangeven. Een klachtenformulier vindt u in het tabblad klachtenformulier.

Als er geen oplossing voor uw klacht kan worden gevonden, zal de klachtencoördinator een hoorzitting houden. Bij deze hoorzitting zijn, buiten uzelf, de persoon waarover u uw klacht heeft ingediend, zijn leidinggevende en de klachtencoördinator aanwezig. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Burgemeester en wethouders zullen een beslissing nemen op uw klacht. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht. Bij deze brief is ook een kopie van het verslag van de hoorzitting gevoegd.

(Digitaal) aanvragen

Uw kunt uw klacht digitaal indienen.

Klik daarvoor hier om in te loggen met uw DigiD. (particulier).

Of klik hier om in te loggen met E-herkenning. (bedrijf).

Ook kunt u uw klacht met behulp van onderstaand formulier indienen per post.