Informatie over het coronavirus.

Kinderen/jongeren

Vanaf woensdag 18 maart 2020 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de coördinatie van de noodopvang voor kinderen als gevolg van het coronavirus. We hebben de afgelopen dagen contact gehad met de kinderopvangorganisaties en scholen in Gemeente Oude IJsselstreek om de noodopvang voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen in beeld te brengen. Kinderopvangorganisaties en scholen hebben hier waar nodig passende oplossingen voor geregeld. We danken deze organisaties voor het snelle handelen!
 

De primaire verantwoordelijkheid voor opvang ligt bij kinderopvangorganisaties en scholen. Zij zijn verantwoordelijk voor het bieden van ‘noodopvang’ voor kinderen tussen 0 en 12 jaar in de periode tot 6 april 2020 voor kinderen van ouders in de cruciale beroepen.

Noodopvang 0-12 jaar

Momenteel is de  reguliere kinderopvanglocatie of school in de meeste gevallen nog “gewoon” beschikbaar voor de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen in hun vertrouwde omgeving, met hun vertrouwde gezichten verblijven. Ouders kunnen gebruik maken van deze noodopvang als minimaal een van de ouders een cruciaal beroep heeft, de kinderen geen symptomen hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) en informele opvang niet (meer) mogelijk is. Kinderopvangorganisaties en scholen kunnen wel kiezen voor clustering van  locaties als dat noodzakelijk is. Zij informeren ouders hierover rechtstreeks. Ook als de noodopvang door omstandigheden of maatregelen anders georganiseerd moet worden, dan vindt hierover afstemming plaats met de scholen en opvangorganisaties. U wordt hier dan door de scholen en/of kinderopvangorganisatie rechtstreeks over geïnformeerd, als dat bij uw specifieke situatie zo is.  Natuurlijk houden wij de informatie op de website actueel.

24-uurs opvang

Wij zijn momenteel bezig  om in overleg met de kinderopvangaanbieders de organisatie van 24 uurs opvang voor kinderen tussen 0-12 jaar van ouders in cruciale beroepen te regelen. Dit aanbod is over enkele dagen operationeel en maken wij kenbaar op de website van de gemeente en betrokken opvangorganisaties.

Toezicht en handhaving

De veiligheid van kinderen staat ook tijdens deze uitzonderlijke situatie bij de noodopvang voorop. Toezichthouders van de GGD zijn echter wel opgeroepen om coulant om te gaan met de overmacht-situaties als gevolg van (de richtlijnen van het RIVM over) het coronavirus. Dit geldt ook voor de handhaving.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Vragen?

We gaan er vanuit dat scholen en kinderopvang het beste in staat zijn om de opvang voor kinderen van ouders met een cruciale functie vorm te geven.  Wij vertrouwen op de professionaliteit en verantwoordelijk van de scholen en kinderopvang in deze.

Heeft u alsnog vragen of maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de school of kinderopvangorganisatie. U kunt ook contact opnemen met de gemeente, via telefoonnummer: (0315) 292292 of info@oude-ijsselstreek.nl

“Het kabinet heeft vergaande maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus in te perken. De maatregelen zijn heel ingrijpend. Zeker ook voor jullie, kinderen, jongeren en jullie ouders. Scholen zijn dicht, je kunt niet naar de sport en evenementen gaan niet door. Het gevolg is, zo is gebleken, dat jongeren elkaar meer en vaker ontmoeten op straat of op een sportveld. Dit is begrijpelijk maar ook zorgelijk.

Op 23 maart heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd en een oproep gedaan om je extra aan deze maatregelen te houden. Diezelfde oproep doe ik bij deze ook: jongeren, neem je verantwoordelijkheid en hou 1,5 meter afstand. Dat doe je niet voor jezelf; dat doe je om te voorkomen dat je anderen besmet. Als burgemeester heb ik sinds de nieuwe maatregelen meer bevoegdheden om lokaal op te treden tegen overtreding van de maatregelen. Ik merk dat het sinds dit weekend echt rustiger op straat is geworden en dat er ook minder jongeren in groepjes rondhangen. Vooralsnog ga ik er van uit dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en dat we elkaar aanspreken. Als dat niet het geval is, dan zullen zowel wij als de politie handhaven op plekken waar dat nodig is, waarschuwen en beboeten en als uiterste maatregel een gebied of een voorziening afsluiten.

Dus jongeren: buiten zijn mag, maar niet met een groep. Sporten op voetbalcomplexen- en sportvelden mag niet. Verenigingen hebben hierop ook al actie ondernomen. De enige manier waarop we de verspreiding van het virus kunnen beperken, is door ons te houden aan de maatregelen die zijn genomen. Niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor die van anderen!”

Burgemeester Otwin van Dijk