Jeugdlintje voor kinderen en jongeren die zich actief inzetten voor samenleving

Het jeugdlintje is nieuw in Oude IJsselstreek. Hiermee wil de gemeente een blijk van waardering geven aan inwoners die een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving en te jong zijn om voor andere onderscheidingen in aanmerking te komen. Nomineren kan vanaf nu!

Iemand intensief helpen, opruimacties voor zwerfafval opzetten, met zelfgemaakte producten geld inzamelen voor een goed doel, leeftijdsgenoten cyberwijs maken, sport- en spelactiviteiten organiseren in de wijk of iemand helpen met de Nederlandse taal. Zomaar een aantal mooie voorbeelden van belangeloze en uitzonderlijke inzet. Iets wat de gemeente graag beloont en stimuleert. 

Wnd. burgemeester Mirjam Maasdam: “Kinderen en jongeren doen soms hele bijzondere dingen. Deze kinderen verdienen het om in het zonnetje worden gezet. Kent u iemand in uw buurt, op school of bij de vereniging? Nomineer hem of haar dan voor het jeugdlintje van Oude IJsselstreek.” 

Iemand nomineren

Scholen, clubs, verenigingen, buurtcomités, media, familieleden, buren en vrienden: iedereen mag kinderen en jongeren tot en met 22 jaar nomineren. Kinderen of jongeren die zich al meerdere jaren actief inzetten voor anderen en/of de samenleving. Of die met een concrete activiteit een bijzondere bijdrage hebben geleverd. Iemand die wel eens in het zonnetje gezet mag worden. Nomineren voor een jeugdlintje kan tot 1 september 2024 via de website van de gemeente Oude IJsselstreek. 

Aanbevelingen toevoegen

Bij de nominatie moeten ondertekende aanbevelingen mee worden gestuurd van minimaal twee personen die de nominatie ondersteunen. Deze ondersteuners mogen geen eerstelijns familieleden zijn. Minimaal één van de ondersteuners moet meerderjarig zijn.

De jury en uitreiking

Een jury, bestaand uit de kinderburgemeester, een kinderraadslid, een lid van de jongerenraad, een gemeenteraadslid en de waarnemend burgemeester doet een voordracht op basis van de nominaties. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 22 november, vlak na de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Er kunnen dan meerdere lintjes tegelijk worden uitgereikt. 

Wnd. burgemeester Mirjam - Het jeugdlintje