Informatie over het coronavirus.

Informatie voor verenigingen

Sinds 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen onder begeleiding sporten  in de buitenlucht. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Volwassenen

Vanaf 11 mei mogen volwassenen hun sporttrainingen in teamverband op de club en in de openbare ruimte hervatten. Er moet dan 1,5 meter afstand worden gehouden. Daarnaast moeten de hygiëneregels van het RIVM in acht worden genomen. Competities mogen voor 1 september geen doorgang vinden, ook voor de buitensporten niet. Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten. Ook de kleedkamers en kantines bij buitensport accommodaties blijven dicht.

Bij de sportactiviteiten moeten verenigingen zich wel houden aan richtlijnen, zodat we de volksgezondheid niet in gevaar brengen.

Op de website van het NOC/NSF vindt u o.a. een protocol voor verenigingen.

Verenigingen, stichtingen en organisaties worden eerst doorverwezen naar steunmaatregelen van het Rijk. Waar nodig kan de gemeente ondersteuning bieden bij de aanvraag. Voor deze groep zal de gemeente Oude IJsselstreek zich vooral richten op de snelle afhandeling facturen en subsidies.

  • Huur Sportvelden

Huur van de sportvelden wordt voorlopig uitgesteld. In afwachting van verdere besluiten zal worden besloten of er korting hierop gegeven wordt. Groot onderhoud van de sportvelden wordt naar voren gehaald.

  • Evenementensubsidies

Als er kosten zijn gemaakt in voorbereiding op een afgelast evenement, dan worden deze vergoed tot maximum van de subsidie. Uitgestelde evenementen behouden subsidie.

  • Verminderde of veranderende prestaties organisaties / instellingen

Wij accepteren dat organisaties tijdens de coronacrisis verminderde / veranderende prestaties leveren. Subsidie blijft gehandhaafd.

  • Inzet Achterhoek in Beweging

We onderzoeken op welke wijze Achterhoek in Beweging sportverenigingen kan ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

  • Uitbetaling (basis)subsidies

(basis)Subsidies voor verenigingen worden zo snel als mogelijk uitbetaald. Verenigingen met financiële problemen door de coronacrisis kunnen een voorschot ontvangen.

Het Rijk heeft voor sportverenigingen een steunpakket vastgesteld. Via dit steunpakket worden huurkosten gecompenseerd voor de sportverenigingen in coronatijd. Het totale steunpakket bedraagt € 110 miljoen euro, en is gesplitst in € 20 miljoen voor de sportverenigingen met een eigen accommodatie en € 90 miljoen voor de sportverenigingen die via de gemeente een sportaccommodatie huren..

Stand van zaken

Op dit moment werkt het ministerie VWS (Rijk) aan de uitgangspunten en verdeling van het steunpakket. De € 90 miljoen voor sportverenigingen die een locatie huren van de gemeenten,  wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Gemeente Oude IJsselstreek weet op dit moment nog niet welk bedrag wij van het Rijk ontvangen. De compensatie van het Rijk geldt voor de periode van 1 maart 2020 t/m 1 juni 2020.

Nieuwsbericht Rijksoverheid steunpakket 

Blijft er een meldingsplicht van de gemeente Oude IJsselstreek gelden, net als afgelopen week voor de opstart van de sport voor de jeugd?

Nee. Er geldt geen meldingsplicht meer. Bij de start van de sport voor de jeugd t/m 18 jaar was lokaal maatwerk van de gemeente van toepassing. Vandaar dat de gemeente Oude IJsselstreek een meldingsplicht heeft ingevoerd. Voor het sporten vanaf 11 mei 2020 geldt het Verantwoord sporten protocol. Als hier aan gehouden wordt, is het sporten in de buitenlucht toegestaan. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid en hebben hier vertrouwen in. Als blijkt dat we deze verantwoordelijkheid niet aan kunnen, kunnen er nieuwe richtlijnen worden opgesteld.

Welke alternatieven zijn er nu voor de binnensportverenigingen?

Binnensport is voorlopig nog niet toegestaan. Via deze weg willen wij jullie een hart onder de riem steken en vragen jullie in deze periode om creatief te zijn. Kijk naar de mogelijkheden om jullie geliefde sport buiten uit te oefenen. 

Protocol Verantwoord Sporten

Bekijk hier het protocol