Informatie voor ondernemers

Gemeentelijke regelingen om ondernemers te ondersteunen

Komt u als zelfstandig ondernemer woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek als gevolg van het coronavirus in de problemen? Dan kunt u bij Stoer een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Deze 2 vormen van ondersteuning vallen onder de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Stoer voert deze regeling uit voor de gemeente Oude IJsselstreek. U kunt Stoer bereiken via telefoonnummer: (0315) 553 553.

Tozo 4 (verlenging regeling per 1 april 2021)

Aanvragen verlenging

Als u nu gebruik maakt van de Tozo-uitkering voor levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw Tozo-uitkering verlengen.
De verlenging kan tussen 1 april 2021 en 1 juli 2021 aangevraagd worden.
Uw Tozo 3-uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Stoer

Verlenging lening voor bedrijfskapitaal

Daarnaast is ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot een bedrag van maximaal € 10.157,- , tegen een verlaagd rentepercentage.

Aanvraag verlenging Tozo 4  

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor noodzakelijk vaste kosten zoals huur, hypotheek, elektriciteit, gas en water niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het geven van impulsen aan de economie

Omdat overheidsuitgaven juist in tijden van economische tegenspoed een belangrijke bijdrage leveren aan het draaiend houden van de economie, gaat de gemeente kijken waar extra inspanningen gedaan kunnen worden om geplande opdrachten uit de begroting naar voren te halen.

Daarnaast zal de gemeente facturen zo snel mogelijk betalen, zodat opdrachtnemers sneller financiële middelen ontvangen

Om bedrijven in hun liquiditeitspositie te helpen zullen facturen zo snel mogelijk betaald worden.

Landelijke regelingen om ondernemers te ondersteunen

Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket uit. Het vangnet moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders hun baan of bedrijf behouden, nu het coronavirus langdurig impact heeft op delen van de economie.

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Steuntje in de rug voor Gelderse ondernemers in horeca en toerisme

De provincie Gelderland heeft een nieuwe regeling opengesteld voor ondernemers in de horeca-, toerisme- en vrijetijdsector die door de coronacrisis in zwaar weer zijn gekomen, de ‘steuntje in de rug regeling’.

Met deze voucherregeling kunnen ondernemers een bedrag tot 5.000 euro inzetten voor adviesdiensten en ondersteuning. HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN)) verzorgen de uitvoering van de voucherregeling. 

Ondernemers kunnen via www.khn.nl/steuntjegelderlandhiswakhn een aanvraag indienen. Ondernemers hoeven geen lid te zijn van HISWA-RECRON of KHN.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het doel van de NOW is zoveel mogelijk bedrijven en banen behouden.

NOW3

NOW3 loopt vanaf 1 oktober 2020 in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.

NOW3 de aanvraag is heropend van15 december tot 27 december 2020 (streefdata), met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest.

Meer informatie over NOW kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

KVK- Coronaloket

Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar u als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Lees op de website van de Kamer van Koophandel wat de mogelijkheden zijn. Het KVK Adviesteam staat voor u klaar! Bel 0800 21 17. Ga naar de website van KVK 

KVK Corona regelingen check

Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in de (fiscale)regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Let op! Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Doe de regelingencheck 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen?

Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Borgstellingsregeling MKB (BMKB)

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMK. BMKB (Borgstellingsregeling MKB)

Belastingdienst

U kunt de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.Bijzonder uitstel van betaling

Grensgangers & Corona

Corona heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Dat geldt zeker ook voor grensgangers, die vaak met vragen zitten. Zij kunnen ook in de actuele situatie contact opnemen met het GrensInfoPunt.

Op de website van de EUREGIO staat een directe link naar de website van de GrensInfoPunten ingericht, zodat de actuele informatie voor grensgangers en voor de aangesloten gemeenten nog sneller te vinden is.

Belangrijke links:
Coronavirus en grensganger

Corona nieuws voor de zzp’er

Coronaregels in Duitsland sinds 6 april 2021 aangescherpt

Vanwege het hoge aantal besmettingen in Nederland heeft de federale overheid in Duitsland begin april besloten om aanvullende maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat om maatregelen over reizen van, naar of door Duitsland. Bekijk het nieuwsbericht over de coronaregels in Duitsland

Wij proberen de informatie op onze website actueel te houden., maar ook in Duitsland wijzigen de coronamaatregelen regelmatig. Op www.land.nrw, vindt u steeds de actuele stand van zaken in Nordrhein-Westfalen”.  

In Duitsland zijn mondkapjes verplicht in winkels en in het Openbaar Vervoer. In de auto zijn mondkapjes niet verplicht, maar worden wel aangeraden als de inzittenden uit twee verschillende huishoudens komen. De chauffeur mag geen mondkapje dragen uit oogpunt van gezichtsherkenning.

Videoboodschap van de burgemeester

Burgemeester Otwin van Dijk heeft een boodschap voor alle ondernemers in de gemeente.
Videoboodschap

Meer weten over ondernemen en het coronavirus?

Voor branchespecifieke vragen verwijzen  wij u naar uw branchevereniging:

Contact

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u terecht bij het coronaloket of u kunt contact opnemen met de afdeling economie via (0315) 292 292.

naar het coronaloket