Informatie verenigingen, sport en evenementen

Tot ten minste 9 februari is Nederland in een strenge lockdown. Wat dit betekent voor het sporten staat op de website van de Rijksoverheid.

Informatie over sporten en corona

Steunmaatregelen voor maatschappelijke organisaties

Veel organisaties komen door de coronacrisis voor grote uitdagingen te staan. Dat geldt ook voor maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Door verminderde inkomsten en activiteiten kunnen ze bedreigd worden in hun voortbestaan. De gemeente wil voorkomen dat levensvatbare organisaties door de effecten van corona omvallen. Daarvoor zijn tijdelijke steunmaatregelen in het leven geroepen.

De huidige steunmaatregelen die genomen zijn vanuit de Rijksoverheid voor (vrijwilligers- en maatschappelijke) organisaties op het gebied van welzijn, kunst, cultuur, sport, recreatie, toerisme en buurthuizen zijn niet altijd voldoende om tot een goede oplossing te komen. Als gemeente bieden wij deze organisaties extra ondersteuning.

Doel van deze steunmaatregelen is te voorkomen dat een organisatie met een belangrijk maatschappelijk doel zonder hulp zijn hoofd niet boven water kan houden  ten gevolge van de coronacrisis.

Algemene uitgangspunten

Om in aanmerking te komen voor overbruggingssteun, heeft de organisatie in elk geval:

  • Géén winstoogmerk.
  • Een (financiële) vraag die direct is veroorzaakt door de gevolgen van de  coronacrisis.
  • Een maatschappelijk belang. De organisatie is waardevol en belangrijk voor onze gemeente en het welzijn van onze inwoners.
  • Alle andere mogelijke steun en oplossingen benut: bijvoorbeeld steun die het Rijk en de Provincie tot nu toe hebben aangeboden, maar ook het verlagen van kosten (zoals tijdelijke huurverlaging), of verhogen van inkomsten door acties, sponsoring, crowdfunding, etc.

Aanvraag indienen steunmaatregelen maatschappelijke organisatie

Gemeentelijke ondersteuning voor verenigingen en organisatoren evenementen

Verenigingen, stichtingen en organisaties worden eerst doorverwezen naar steunmaatregelen van het Rijk. Waar nodig kan de gemeente ondersteuning bieden bij de aanvraag. Voor deze groep zal de gemeente Oude IJsselstreek zich vooral richten op de snelle afhandeling facturen en subsidies.

Huur Sportvelden

Huur van de sportvelden wordt voorlopig uitgesteld. In afwachting van verdere besluiten zal worden besloten of er korting hierop gegeven wordt. Groot onderhoud van de sportvelden wordt naar voren gehaald.

Evenementensubsidies

Als er kosten zijn gemaakt in voorbereiding op een afgelast evenement, dan worden deze vergoed tot maximum van de subsidie. Uitgestelde evenementen behouden subsidie.

Verminderde of veranderende prestaties organisaties / instellingen

Wij accepteren dat organisaties tijdens de coronacrisis verminderde / veranderende prestaties leveren. Subsidie blijft gehandhaafd.

Inzet Achterhoek in Beweging

We onderzoeken op welke wijze Achterhoek in Beweging sportverenigingen kan ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

Uitbetaling (basis)subsidies

(basis)Subsidies voor verenigingen worden zo snel als mogelijk uitbetaald. Verenigingen met financiële problemen door de coronacrisis kunnen een voorschot ontvangen.

Rijksondersteuning voor sportverenigingen

Financiële regelingen

Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 zullen gaan gelden. Hiervoor is 60 miljoen euro beschikbaar gekomen.   
Uiteraard informeren wij u zodra over de verschillende regelingen meer duidelijkheid is.

Daarnaast heeft de gemeente Oude IJsselstreek ook nog de eigen steunregeling voor maatschappelijke organisaties. 

Steunmaatregelen voor maatschappelijke organisaties 

Evenementen tijdens de coronacrisis

Er geldt een algemeen verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen.

Bekijk hier voor meer informatie over evenementen tijdens coronacrisis