Informatie verenigingen, sport en evenementen

Het kabinet heeft  bekend gemaakt dat de coronamaatregelen worden aangescherpt. Ook ten aanzien van de sport zijn hier een aantal veranderingen die gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur. Voor de sport betreft het de volgende maatregelen:

  • Wedstrijden zijn niet toegestaan
  • Sportkantines en kleedkamers zijn gesloten
  • Kinderen t/m 17 jaar kunnen samen buiten en binnen sporten. Alleen onderlinge wedstrijden met teams van eigen club zijn toegestaan
  • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden
  • Vanaf 18 jaar mogen mensen indiviueel of in groepjes van max. vier personen binnen en buiten sporten. Exclusief trainer. Houdt altijd 1,5 meter afstand
  • Binnen sporten kan met maximaal 30 personen. Coronamaatregelen moeten binnen en buiten in acht worden genomen.

De Rijksoverheid heeft voor de sport een vraag-antwoordenlijst ingericht. Hierin staan antwoorden op veelgestelde vragen.

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over sport 

Veel organisaties komen door de coronacrisis voor grote uitdagingen te staan. Dat geldt ook voor maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Door verminderde inkomsten en activiteiten kunnen ze bedreigd worden in hun voortbestaan. De gemeente wil voorkomen dat levensvatbare organisaties door de effecten van corona omvallen. Daarvoor zijn tijdelijke steunmaatregelen in het leven geroepen.

De huidige steunmaatregelen die genomen zijn vanuit de Rijksoverheid voor (vrijwilligers- en maatschappelijke) organisaties op het gebied van welzijn, kunst, cultuur, sport, recreatie, toerisme en buurthuizen zijn niet altijd voldoende om tot een goede oplossing te komen. Als gemeente bieden wij deze organisaties extra ondersteuning.

Doel van deze steunmaatregelen is te voorkomen dat een organisatie met een belangrijk maatschappelijk doel zonder hulp zijn hoofd niet boven water kan houden  ten gevolge van de coronacrisis.

Algemene uitgangspunten

Om in aanmerking te komen voor overbruggingssteun, heeft de organisatie in elk geval:

  • Géén winstoogmerk.
  • Een (financiële) vraag die direct is veroorzaakt door de gevolgen van de  coronacrisis.
  • Een maatschappelijk belang. De organisatie is waardevol en belangrijk voor onze gemeente en het welzijn van onze inwoners.
  • Alle andere mogelijke steun en oplossingen benut: bijvoorbeeld steun die het Rijk en de Provincie tot nu toe hebben aangeboden, maar ook het verlagen van kosten (zoals tijdelijke huurverlaging), of verhogen van inkomsten door acties, sponsoring, crowdfunding, etc.

Aanvraag indienen steunmaatregelen maatschappelijke organisatie

Verenigingen, stichtingen en organisaties worden eerst doorverwezen naar steunmaatregelen van het Rijk. Waar nodig kan de gemeente ondersteuning bieden bij de aanvraag. Voor deze groep zal de gemeente Oude IJsselstreek zich vooral richten op de snelle afhandeling facturen en subsidies.

Huur Sportvelden

Huur van de sportvelden wordt voorlopig uitgesteld. In afwachting van verdere besluiten zal worden besloten of er korting hierop gegeven wordt. Groot onderhoud van de sportvelden wordt naar voren gehaald.

Evenementensubsidies

Als er kosten zijn gemaakt in voorbereiding op een afgelast evenement, dan worden deze vergoed tot maximum van de subsidie. Uitgestelde evenementen behouden subsidie.

Verminderde of veranderende prestaties organisaties / instellingen

Wij accepteren dat organisaties tijdens de coronacrisis verminderde / veranderende prestaties leveren. Subsidie blijft gehandhaafd.

Inzet Achterhoek in Beweging

We onderzoeken op welke wijze Achterhoek in Beweging sportverenigingen kan ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

Uitbetaling (basis)subsidies

(basis)Subsidies voor verenigingen worden zo snel als mogelijk uitbetaald. Verenigingen met financiële problemen door de coronacrisis kunnen een voorschot ontvangen.

Het Rijk heeft voor sportverenigingen een steunpakket vastgesteld. Via dit steunpakket worden huurkosten gecompenseerd voor de sportverenigingen in coronatijd. Het totale steunpakket bedraagt € 110 miljoen euro, en is gesplitst in € 20 miljoen voor de sportverenigingen met een eigen accommodatie en € 90 miljoen voor de sportverenigingen die via de gemeente een sportaccommodatie huren..

Stand van zaken

Op dit moment werkt het ministerie VWS (Rijk) aan de uitgangspunten en verdeling van het steunpakket. De € 90 miljoen voor sportverenigingen die een locatie huren van de gemeenten,  wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Gemeente Oude IJsselstreek weet op dit moment nog niet welk bedrag wij van het Rijk ontvangen. De compensatie van het Rijk geldt voor de periode van 1 maart 2020 t/m 1 juni 2020.

Nieuwsbericht Rijksoverheid steunpakket 

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. Wilt u een evenement in de zomer of het najaar organiseren? 

Bekijk hier voor meer informatie over evenementen tijdens coronacrisis