Informatie verenigingen en sport

Coronamaatregelen en sport

Corona treft ook sportverenigingen en stichtingen. Sporten kan, maar wel aangepast. Voor sporten buiten laten de maatregelen meer toe dan binnen. Wat de coronamaatregelen betekenen voor het sporten staat op de website van de Rijksoverheid.

Informatie over sporten en corona

Steunmaatregelen van de gemeente voor verenigingen en stichtingen

Veel verenigingen en stichtingen komen door de coronacrisis voor grote uitdagingen te staan. Door verminderde inkomsten en activiteiten kunnen ze bedreigd worden in hun voortbestaan.

De huidige steunmaatregelen die genomen zijn vanuit de Rijksoverheid voor (vrijwilligers- en maatschappelijke) organisaties op het gebied van welzijn, kunst, cultuur, sport, recreatie, toerisme en buurthuizen zijn niet altijd voldoende om tot een goede oplossing te komen. Als gemeente bieden wij deze verenigingen en stichtingen extra ondersteuning. De huidige steunmaatregelen zijn verlengd tot 31 december 2021.

Meer informatie en aanvragen

Gemeentelijke ondersteuning voor verenigingen en organisatoren evenementen

Verenigingen, stichtingen en organisaties worden eerst doorverwezen naar steunmaatregelen van het Rijk. Waar nodig kan de gemeente ondersteuning bieden bij de aanvraag. Voor deze groep zal de gemeente Oude IJsselstreek zich vooral richten op de snelle afhandeling facturen en subsidies.

Huur Sportvelden

Huur van de sportvelden wordt voorlopig uitgesteld. In afwachting van verdere besluiten zal worden besloten of er korting hierop gegeven wordt. Groot onderhoud van de sportvelden wordt naar voren gehaald.

Evenementensubsidies

Als er kosten zijn gemaakt in voorbereiding op een afgelast evenement, dan worden deze vergoed tot maximum van de subsidie. Uitgestelde evenementen behouden subsidie.

Verminderde of veranderende prestaties organisaties / instellingen

Wij accepteren dat organisaties tijdens de coronacrisis verminderde / veranderende prestaties leveren. Subsidie blijft gehandhaafd.

Inzet Achterhoek in Beweging

We onderzoeken op welke wijze Achterhoek in Beweging sportverenigingen kan ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

Uitbetaling (basis)subsidies

(basis)Subsidies voor verenigingen worden zo snel als mogelijk uitbetaald. Verenigingen met financiële problemen door de coronacrisis kunnen een voorschot ontvangen.

Rijksondersteuning voor sportverenigingen

Financiële regelingen

Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties zijn verlengd. De TASO voor amateursportverenigingen kan worden aangevraagd vanaf 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021. De TVS regeling Q4 2020 wordt opengesteld vanaf 9 maart 2021 tot 3 mei 2021.
De verenigingen in de gemeente hebben hierover bericht ontvangen.

Informatie over de steunregelingen van de Rijksoverheid