Informatie verenigingen en sport

Coronamaatregelen en sport

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. Sportwedstrijden zijn toegestaan. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de laatste informatie.

Informatie over sporten en corona

Steunmaatregelen van de gemeente voor verenigingen en stichtingen

Veel verenigingen en stichtingen komen door de coronacrisis voor grote uitdagingen te staan. Door verminderde inkomsten en activiteiten kunnen ze bedreigd worden in hun voortbestaan.

De huidige steunmaatregelen die genomen zijn vanuit de Rijksoverheid voor (vrijwilligers- en maatschappelijke) organisaties op het gebied van welzijn, kunst, cultuur, sport, recreatie, toerisme en buurthuizen zijn niet altijd voldoende om tot een goede oplossing te komen. Als gemeente bieden wij deze verenigingen en stichtingen extra ondersteuning. De huidige steunmaatregelen zijn verlengd tot 31 december 2021.

Meer informatie en aanvragen

Gemeentelijke ondersteuning voor verenigingen en organisatoren evenementen

Verenigingen, stichtingen en organisaties worden eerst doorverwezen naar steunmaatregelen van het Rijk. Waar nodig kan de gemeente ondersteuning bieden bij de aanvraag. Voor deze groep zal de gemeente Oude IJsselstreek zich vooral richten op de snelle afhandeling facturen en subsidies.

Huur Sportvelden

Huur van de sportvelden wordt voorlopig uitgesteld. In afwachting van verdere besluiten zal worden besloten of er korting hierop gegeven wordt. Groot onderhoud van de sportvelden wordt naar voren gehaald.

Evenementensubsidies

Als er kosten zijn gemaakt in voorbereiding op een afgelast evenement, dan worden deze vergoed tot maximum van de subsidie. Uitgestelde evenementen behouden subsidie.

Verminderde of veranderende prestaties organisaties / instellingen

Wij accepteren dat organisaties tijdens de coronacrisis verminderde / veranderende prestaties leveren. Subsidie blijft gehandhaafd.

Inzet Achterhoek in Beweging

We onderzoeken op welke wijze Achterhoek in Beweging sportverenigingen kan ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

Uitbetaling (basis)subsidies

(basis)Subsidies voor verenigingen worden zo snel als mogelijk uitbetaald. Verenigingen met financiële problemen door de coronacrisis kunnen een voorschot ontvangen.

Rijksondersteuning voor sportverenigingen

Financiële regelingen

De SPUK-IJZ Q1 en Q2 (tegemoetkoming zwembaden en ijsbanen) staat open t/m 17 oktober 2021.

Informatie over de steunregelingen van de Rijksoverheid

Veel gestelde vragen NOCNSF

Bij het NOCNSF komen veel vragen binnen. Ook naar aanleiding van de persconferentie van 14 september. NOCNSF heeft een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld.

Bekijk de veel gestelde vragen NOCNSF