Inkoop specialistische jeugdhulp en Wmo-hulp

Oude IJsselstreek zoekt zorgpartners voor specialistische Jeugdhulp en specialistische Wmo-hulp in de buurt

Zorgaanbieders

Bent u een zorgaanbieder van Jeugdhulp en/of Wmo-ondersteuning en levert u individuele of groepsondersteuning of basis- of specialistische GGZ? En wilt u uw specialisme als partner in onze gemeente inzetten? Hou dan de komende maanden onze website in de gaten! Hier informeren we u over het zorginkoopproces in 2021.

Als u zich aanmeld voor onze Nieuwsbrief Sociaal Domein via  communicatie@oude-ijsselstreek.nl, wordt u per mail op de hoogte gehouden over de wijze van inkoop en inschrijvingsdata. Vermeld in het onderwerp: aanmelden digitale nieuwsbrief sociaal domein

Nieuwe contractperiode vanaf 2022

De huidige contracten met zorgaanbieders voor Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning lopen af op 31 december 2021. In 2021 doorlopen wij daarom een nieuw zorginkoopproces zodat we vanaf 1 januari 2022 kunnen starten met een nieuwe contractperiode.

Visie op Sociaal Domein

De gemeente heeft haar visie op het sociaal domein beschreven in de notitie 'Naar het hart van de beweging'.  Deze visie vraagt om een grote omslag in de wijze van samenwerken tussen de gemeente en zorgaanbieders én tussen zorgaanbieders onderling. Het kernidee waarin we geloven is dat er ruimte nodig is voor bezieling in de hulp, zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben. Het gaat om mensen; hun behoeften, mogelijkheden en omstandigheden moeten centraal staan. Dat betekent ook dat ‘het systeem’ met zijn procedures, regels en financiën, bureaucratie, bestuurlijke drukte enzovoort, ondergeschikt is aan de menselijk kant en de wereld waarin onze inwoners leven.  

Maatwerk met inkoop specialistische hulp en ondersteuning in de buurt

Gemeente Oude IJsselstreek koopt vanaf 1 januari 2022 ‘specialistische Jeugdhulp en specialistische Wmo-hulp in de buurt’ zelf in. Door zelf in te kopen kunnen we deze zorg, hulp en ondersteuning inzetten volgens onze visie op het sociaal domein en deze optimaal verbinden met andere ontwikkelingen die op deze visie zijn gebaseerd. Denk daarbij aan de uitvoering van de participatiewet en de inrichting van de sociale basis. Samen met de te contracteren samenwerkingspartners en de lokale toegang kunnen we een netwerk realiseren waarmee we onze inwoners kunnen voorzien van beter maatwerk zowel waar het gaat om lichte hulp en ondersteuning als om specialistische hulp en combinaties daarvan.  

Wat verstaan we onder specialistische hulp en ondersteuning in de buurt?

Hulp en ondersteuning geleverd thuis of op een locatie van de zorgaanbieder:

 • Individuele en groepsondersteuning (begeleiding, dagbesteding en behandeling jeugd)
 • Ambulante basis en specialistische jeugd-GGZ (niet zijnde hoog-specialistische jeugd-GGZ, deze wordt regionaal ingekocht.)
 • Persoonlijke verzorging
 • Logeren

(Voor Wmo: Hulp bij huishouden en Hulpmiddelen vallen niet onder deze inkoopronde)

Wat kopen we regionaal in?

Niet alle Jeugdhulp en Wmo ondersteuning kopen we lokaal in. De volgende zorgvormen kopen we samen met de Achterhoekse gemeenten in:

 • Woon & Gezinsvormen Jeugdzorg
 • Hoog specialistische Jeugdzorg
 • Dyslexie Jeugdzorg
 • Beschermd wonen Wmo

Meer informatie hierover vindt u op de site van Sociaal domein Achterhoek.

Welke informatie kunt u op deze pagina verwachten?

Op deze pagina vindt u te zijner tijd informatie over:

 • Inkoopproces en documenten voor specialistische Jeugdhulp en specialistische WMO-hulp in de buurt
 • Marktconsultaties
 • Kalender
 • Laatste nieuws
 • Downloads: Inkoopdocumenten, verslagen, etc.