Informatie voor ondernemers

Gemeentelijke regelingen om ondernemers te ondersteunen

Tozo 5 

De TOZO-regeling is per 1 oktober 2021 afgelopen. Heeft u toch (financiële) ondersteuning nodig voor uw bedrijf of zelfstandig beroep? Dan zijn er misschien toch mogelijkheden voor inkomensondersteuning of een bedrijfskapitaal uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).
Of misschien wilt u wel nadenken over heroriëntatie van uw werk? Neemt u dan contact op met onze ondernemersspecialist bij STOER.

Het geven van impulsen aan de economie

Omdat overheidsuitgaven juist in tijden van economische tegenspoed een belangrijke bijdrage leveren aan het draaiend houden van de economie, gaat de gemeente kijken waar extra inspanningen gedaan kunnen worden om geplande opdrachten uit de begroting naar voren te halen.

Daarnaast zal de gemeente facturen zo snel mogelijk betalen, zodat opdrachtnemers sneller financiële middelen ontvangen

Om bedrijven in hun liquiditeitspositie te helpen zullen facturen zo snel mogelijk betaald worden.

Bekijk het overzicht ondernemersondersteuning 8RHK

Landelijke regelingen om ondernemers te ondersteunen

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds zaterdag 13 november gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector. 

Coronavirus financiële regelingen

KVK- Coronaloket

Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar u als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Lees op de website van de Kamer van Koophandel wat de mogelijkheden zijn. Het KVK Adviesteam staat voor u klaar! Bel 0800 21 17. Ga naar de website van KVK 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen komt er een nieuwe TVL-periode: TVL Q4 2021. De opening is afhankelijk van wijziging van de subsidieregeling en goedkeuring door de Europese Commissie.

Meer informatie over opening TVL Q4 2021

Via de link kunt u ook aanmelden voor een update over deze regeling.

Borgstellingsregeling MKB (BMKB)

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMK.

BMKB (Borgstellingsregeling MKB)

Grensgangers & Corona

Corona heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Dat geldt zeker ook voor grensgangers, die vaak met vragen zitten. Zij kunnen ook in de actuele situatie contact opnemen met het GrensInfoPunt.

Op de website van de EUREGIO staat een directe link naar de website van de GrensInfoPunten ingericht, zodat de actuele informatie voor grensgangers en voor de aangesloten gemeenten nog sneller te vinden is.

Belangrijke links:
Coronavirus en grensganger

Corona nieuws voor de zzp’er

Meer weten over ondernemen en het coronavirus?

Voor branchespecifieke vragen verwijzen  wij u naar uw branchevereniging:

Contact

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u terecht bij het coronaloket of u kunt contact opnemen met de afdeling economie via (0315) 292 292.

naar het coronaloket