Alcohol verstrekken

Wilt u alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning of ontheffing nodig.

Alcohol verstrekken bij een evenement

Organiseert u een evenement en wilt u zwakalcoholhoudende dranken verstrekken? U heeft een ontheffing artikel 35 van de drank- en horecawet nodig. 

Heeft u dit formulier ingevuld? U kunt uw aanvraag indienen.

Aanvragen (DigiD)

Aanvragen (eHerkenning)

Horeca of slijterij

Voor afgifte van de vergunning gelden de volgende voorschriften:

  • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
  • Iedere leidinggevende (ook de ondernemer zelf) beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven en is van goed levensgedrag.
  • Tijdens de openingstijden moet tenminste 1 van de leidinggevenden (zoals vermeld op de horecavergunning) aanwezig zijn.
  • Het horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen zoals vermeld in het Besluit eisen inrichtingen drank- en horecawet.
  • De gemeente toetst de aanvraag van een horecabedrijf ook op de wet BIBOB. Bekijk deze wet op de website Overheid.nl.

Vereniging of stichting

Voor Paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels:

  • Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden opgesteld. Daarin moeten ook regels staan over sociale hygiëne.
  • Minimaal 2 leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een verklaring sociale hygiëne.
  • Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.
  • In de panden van de vereniging of instelling mogen geen bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals bruiloften en verjaardagen) worden gehouden.
  • De gemeente toetst de aanvraag van een horecabedrijf ook op de wet BIBOB. Bekijk deze wet op de website Overheid.nl.

Wijzigingen

Wijzigt uw leidinggevende of inrichting? U kunt dan onderstaand formulier indienen.

Aanvragen

Heeft u alle formulieren ingevuld? U kunt hieronder uw aanvraag indienen.

Aanvragen (eHerkenning)

Procedure

Is de aanvraag compleet en zijn er geen bijzonderheden, dan ontvangt u binnen 8 weken, nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, een beslissing op uw aanvraag. 

Tijdens de procedure toetsen wij uw aanvraag aan het bestemmingsplan. Hierbij wordt gekeken of in het pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden.

In de aanvraag wordt verzocht om gegevens met betrekking tot financiële situatie, bedrijfs- en historische gegevens van de door u gevoerde bedrijven. Deze informatie wordt gevraagd in het kader van de Wet Bibob.

Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur. Deze wet verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. De gemeente kan bij twijfel advies vragen het bureau Bibob, gevestigd in Den Haag. Dit bureau onderzoekt de aanvraag en brengt een advies aan de gemeente uit.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar horeca@oude-ijsselstreek.nl, of bellen naar 0315-292292.

Kosten

Product

Prijs

Drank- en horecavergunning €446,00
Exploitatievergunning €72,00
Wijziging leidinggevende(n) €212,00
Wijziging inrichting €212,00
Ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet €37,00