Horeca en evenementen

Evenementen

Er geldt op dit moment een algemeen verbod op evenementen.

Vergunningaanvraag indienen kan vanaf 1 april 

Vanaf 1 april 2021 is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor evenementen die plaatsvinden na 1 juni 2021. De kans is groot dat dat verbod ook daarna nog  even geldt.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning blijven vooralsnog de reguliere termijnen gelden. Juist vanwege de bijzondere omstandigheden hebben we als gemeente samen met de hulpdiensten de tijd nodig om een evenementenaanvraag, waarbij ook altijd een coronaplan hoort, zorgvuldig te behandelen. Meer informatie volgt.

Digitale bijeenkomst met organisatoren op 20 mei 

Op 16 maart en 20 mei 2021 was er een digitale bijeenkomst met organisatoren van evenementen.

Op 20 mei is met de organisatoren onder andere gesproken over de beoordeling van evenementen. De verwachting is dat er mogelijk  relatief veel aanvragen voor evenementen bij de gemeente worden ingediend voor het najaar, omdat veel evenementen in het voorjaar nog niet door kunnen gaan. De gemeente heeft een stroomschema opgesteld. Hierin staan factoren die meewegen bij beoordeling van evenementen op het moment dat er bij de gemeente aanvragen binnen komen voor het organiseren van evenementen op een zelfde dag en/of in hetzelfde weekend.

Subsidieregeling van het Rijk

Met een subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. 

Kabinet presenteert subsidieregeling voor evenementen bij annulering

Evenementensubsidies

Als er kosten zijn gemaakt in voorbereiding op een afgelast evenement, dan worden deze vergoed tot het maximum van de subsidie. Uitgestelde evenementen behouden hun subsidie.

Meer informatie over evenementen en corona?

Kijk ook op de pagina evenementen tijdens de coronacrisis.

Ook kunt u informatie vinden op www.rijksoverheid.nl.

Horeca

Vanaf zaterdag 5 juni mogen eet- en drinkgelegenheden weer open. Er gelden wel voorwaarden.

Kijk voor meer informatie en vragen en antwoorden op de website van de Rijksoverheid

Op de website van Koninklijke Horeca Nederland vindt u handige en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld de laatste maatregelen, subsidieregelingen, huren, personeelskwesties en meer.