Herinrichting Beggelderdijk bij Dinxperlo van start

De gemeente Aalten is afgelopen maandag gestart met de eerste werkzaamheden aan de Beggelderdijk. Deze weg wordt tussen de Bohnenweide en de Terborgseweg opnieuw ingericht. Hiervoor heeft de gemeente Aalten samen met de aanwonenden een ontwerp gemaakt.

Vanaf maandag 11 oktober worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in de groenstrook bij de Bosmanslaan. De rijbaan hoeft hiervoor niet te worden afgesloten. Op maandag 25 oktober starten de werkzaamheden op en aan de rijbaan tussen de Bohnenweide en de Terborgseweg. De Beggelderdijk wordt dan volledig afgesloten tussen de N317 en de rotonde Terborgseweg. Voor doorgaand verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Voor de aanwonenden blijft de woning bereikbaar. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het werk eind december gereed zijn.

Het verkeer wordt tijdens de afsluiting met behulp van borden zoveel mogelijk om de bebouwde kom van Breedenbroek geleid. Toch valt enige overlast niet te voorkomen en zal er extra verkeer door Breedenbroek rijden. Het gaat onder meer om vrachtverkeer van en naar timmerfabriek Westerveld & Nederlof dat tijdelijk geen andere mogelijkheid heeft. We zijn inmiddels met de timmerfabriek, de school en de gemeente Aalten in gesprek om met name rond de school maatregelen te treffen voor een veilige verkeerssituatie.  

Informatie

Wilt u meer informatie over de herinrichting en de omleidingsroutes? Ga dan naar https://www.ntp.nl/projecten/Beggelderdijk. Daar staat ook hoe u contact op kunt nemen met de aannemer NTP. Voor vragen over de situatie in onze eigen gemeente kunt u contact opnemen met Monique Ellermann van verkeer via telefoonnummer (0315) 292 292.