Handhavingsbeleidsplan 2017-2019

In het handhavingsbeleidsplan staat hoe we toe zien op de spelregels op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Wat houdt het in

Iedereen moet veilig kunnen werken en wonen in onze gemeente. Als iedereen zich aan de spelregels houdt, kan dat ook. In het Handhavingbeleidsplan staat hoe we toezien op deze spelregels.

Het college heeft op 7 februari 2017 een geactualiseerd Handhavingbeleidsplan vastgesteld. Het handhavingsbeleid omvat de gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en geeft op hoofdlijn aan hoe en waar de gemeente haar prioriteiten legt.
Het accent ligt daarbij op de volgende  onderwerpen:

  • ruimtelijke ordening
  • bouwen en wonen,
  • brandveiligheid,
  • milieu,
  • afvalstoffen,
  • algemene plaatselijke verordening (APV),
  • drank- en Horecawet en bijzondere wetten.

Daarnaast staat in het uitvoeringsplan aangegeven welke toezicht- en handhavingstaken wij willen gaan uitvoeren.

Presentatievideo

Er is een leuke en verhelderende presentatievideo over het handhavingsbeleid 2017-2019 gemaakt.