Veelgestelde vragen Oekraïne

Algemene vragen
De gemeente heeft drie gemeentelijke opvanglocaties: het voormalig schoolgebouw De Drie Linden in Silvolde, een voormalig woonzorgcentrum aan de Dr. Van Hengelstraat in Ulft en de voormalige basisschool De Wegwijzer in Sinderen. Daarnaast wonen er vluchtelingen bji gastgezinnen of in particuliere huizen.
Ja, vluchtelingen uit de Oekraïne ontvangen leefgeld. In Oude IJsselstreek regelt STOER dit voor de vluchtelingen, nadat zij zich hebben ingeschreven bij de gemeente.
Op de regionale website ’Achterhoek werkt door’ vindt u meer informatie over Oekraïense medewerkers en werk én wat u moet weten als u iemand in dienst wilt nemen.
Zelf hulp of opvang bieden
Wij verzoeken u bij de gemeente te melden dat u Oekraïense vluchtelingen onderdak heeft geboden. Dat kan via dit formulier.
U kunt zich als gastgezin melden bij Takecarebnb. Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. U kunt ook bellen naar de gemeente (0315) – 292 292 of een mail sturen naar: Oekraine@oude-ijsselstreek.nl
Opvanglocatie De Wegwijzer
Er kunnen tussen de 15 en 20 mensen worden opgevangen in het voormalige schoolgebouw De Wegwijzer.
Nee. Het schoolgebouw wordt geschikt gemaakt voor noodopvang. Dat betekent dat er slaapruimtes gemaakt worden in de lokalen en er gezamenlijke voorzieningen komen voor alle bewoners: douches, toiletten, keuken en woonkamer.
Sinds half december 2023 verblijven er vluchtelingen uit Oekraïne in De Wegwijzer. De Veiligheidsregio coördineert de bezetting van de opvanglocaties.
Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. In principe is de locatie voor langere tijd beschikbaar.
Dat is op dit moment nog niet bekend. De gemeente is eigenaar van het schoolgebouw.
De vluchtelingen komen tijdelijk in onze gemeente wonen. U gaat hen tegenkomen in het dorp. We hopen dat iedereen in de gemeente deze mensen hartelijk ontvangt en helpt waar nodig.
De behoefte aan opvanglocaties in Nederland blijft groot. De gemeente Oude IJsselstreek helpt mee met het opvangen van vluchtelingen. Er zijn in de gemeente niet veel locaties die geschikt zijn en beschikbaar. De basisschool in Sinderen is beschikbaar en geschikt te maken. We realiseren ons dat er nauwelijks voorzieningen zijn in het dorp. We hopen dat we met de toewijzing van vluchtelingen daar rekening mee kunnen houden.
Ja. We blijven kijken naar andere geschikte locaties in onze gemeente, waar Oekraïners opgevangen kunnen worden.
Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden, zullen we hen informeren over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen. De gemeente zorgt voor huisvesting, inschrijving in de gemeente, zorg, scholing, eventueel begeleiding naar werk en alle andere zaken die mensen nodig hebben.
Wilt u specifiek voor de vluchtelingen die verblijven in Sinderen wat doen? Neem dan contact op met de gemeente via oekraine@oude-ijsselstreek.nl of met Arnold Spijkers, gebiedsmakelaar. Voor meer algemene hulp, brengen we op de website www.oudeijsselstreekdoet.nl vraag en aanbod bij elkaar.
Opvanglocatie De Drie Linden
Er kunnen maximaal 30 mensen worden opgevangen in het voormalige schoolgebouw De Drie Linden.
Sinds half juni verblijven er vluchtelingen uit Oekraïne in de Drie Linden. De Veiligheidsregio coördineert de toewijzing van Oekraiense vluchtelingen naar opvanglocaties. Het is mede afhankelijk van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt en onderdak nodig heeft.
Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. In principe is de locatie, voor langere tijd beschikbaar. Een ingerichte school is niet vergelijkbaar met een zelfstandige woning en dus alleen geschikt om er enkele maanden te verblijven.
De vluchtelingen komen tijdelijk in onze gemeente wonen. U gaat hen tegenkomen in het dagelijks leven. Op straat, in de supermarkt, misschien op het sportveld en op school. We hopen dat iedereen in de gemeente Oude IJsselstreek deze mensen hartelijk ontvangt en helpt waar nodig. Niemand heeft om deze situatie gevraagd. Vooral de vluchtelingen zelf niet.
Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden zullen we hen informeren over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. De gemeente zorgt onder ander voor huisvesting, zorg en scholing. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen. De gemeente en Sociaal Werk zorgen voor de ontvangst en begeleiding van de vluchtelingen die naar de Drie Linden komen.
Naast de Drie Linden zet de gemeente een voormalig wooncentrum aan de Dr. Van Hengelstraat in Ulft in als gemeentelijke opvanglocatie. Het kabinet houdt er rekening mee dat het aantal vluchtelingen uit Oekraine nog toeneemt. Daarom blijven opvanglocaties nodig. Verder worden er in onze gemeente Oekraïense vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen en particuliere huizen.
We zien in onze gemeente al veel initiatieven voorbij komen. Op de website www.oudeijsselstreekdoet.nl brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Wilt u graag Oekraïense vluchtelingen helpen? Wilt u spullen aanbieden? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Wilt u een inzamelingsactie houden? Welke hulp u ook wilt bieden, u kunt dit melden via de website van Oude IJsselstreekdoet. U vindt ook informatie op de website van de rijksoverheid.
Opvanglocatie Dr. van Hengelstraat
Er kunnen maximaal 50 mensen worden opgevangen op deze locatie.
Vanaf begin juli verblijven er vluchtelingen uit Oekraïne in het gebouw aan de Dr. Van Hengelstraat. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland coördineert de toewijzing van vluchtelingen naar opvanglocaties in de regio. Het is mede afhankelijk van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt en onderdak nodig heeft. We weten niet hoe lang de vluchtelingen blijven.
Sinds juli 2022 worden vluchtelingen opgevangen op deze locatie. De gemeente heeft de locatie in ieder geval voor een jaar beschikbaar als opvanglocatie. Zo nodig kunnen we het daarna nog maximaal 2 jaar inzetten, als er dan nog behoefte is aan opvangplekken.
De opvang van Oekraiense vluchtelingen betreft een noodsituatie, vanwege de oorlog. De eisen die worden gesteld aan een noodopvanglocatie zijn anders dan de eisen die Zozijn stelt. We zorgen ervoor dat het gebouw voldoet aan de veiligheidseisen.
De vluchtelingen komen tijdelijk in onze gemeente wonen. U gaat hen tegenkomen in het dagelijks leven. Op straat, in de supermarkt, misschien op het sportveld en op school. We hopen dat iedereen in de gemeente Oude IJsselstreek deze mensen hartelijk ontvangt en helpt waar nodig. Niemand heeft om deze situatie gevraagd. Vooral de vluchtelingen zelf niet.
De gemeente zet het voormalige schoolgebouw De Drie Linden in Silvolde ook in als opvanglocatie. Bovendien worden er Oekraïense vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen en in particuliere huizen. De gemeente blijft in gesprek over mogelijke andere gemeentelijke opvanglocaties. De Nederlandse regering houdt er rekening mee dat het aantal vluchtelingen nog toeneemt. Daarom blijven er nog opvanglocaties nodig.