FAQ Witgoedregeling

Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor deze regeling. En waarbij de kosten voor energie hoger zijn dan 10% van het besteedbaar inkomen.  Mensen komen alleen in aanmerking als ze meedoen aan het energiecoachingsprogramma: Bespaarhulp aan huis. Organisaties die deze huishoudens kennen, zoals Stoer bv en schuldhulpmaatjes, kunnen inwoners aanmelden.
Nee, u kunt zich niet aanmelden voor de witgoedregeling. De witgoedregeling is een onderdeel van het traject Bespaarhulp aan huis. U kunt alleen deelnemen aan dit traject als u wordt aangemeld via een intermediaire organisatie (zie vraag hierboven). De regeling geldt voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het minimumniveau. En waarbij de kosten voor energie hoger zijn dan 10% van het besteedbaar inkomen.
De tijdelijke regeling is bedoeld voor de vervanging van oude en veel energie verbruikende koelkasten, koelvriescombinaties, diepriezers en wasmachines. De energiecoach meet het verbruik van de apparaten door en bepaalt welk apparaat het best vervangen kan worden. Als de vervanging akkoord is dan kan bij een lokale leverancier een energiezuinig apparaat worden uitgezocht.
Met Bespaarhulp aan huis helpen we inwoners met een laag inkomen om het energieverbruik naar beneden te brengen. Een bespaarcoach komt drie keer op bezoek. De coach geeft advies over eenvoudige maatregelen om energie te besparen op maat. Onderdeel hiervan is het helpen aanbrengen van enkele  gratis energiebesparende producten zoals tochtstrips, ledlampen en/of radiatorfolie.