Veelgestelde vragen afval scheiding

Elke inwoner van Oude IJsselstreek, groot en klein, gooit gemiddeld ongeveer 500 kilo afval weg. Elk jaar opnieuw! Alles bij elkaar een flinke afvalberg. Het grootste deel bestaat uit stromen die prima te recyclen zijn. En gelukkig houden de meeste mensen al veel afval apart. Dat is goed nieuws, want gescheiden afval kan weer opnieuw gebruikt worden.
In heel Nederland werd in 2019 meer dan 60% van het huishoudelijk afval apart gehouden. In Oude IJsselstreek zelfs meer dan 75%. Maar dat kan natuurlijk nog veel beter! U helpt door geen recyclebaar afval in de grijze bak of zak te doen.
 
Jazeker. Van het meeste afval dat u weggooit, kan nog iets nieuws worden gemaakt. Afval is een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Denk aan oud glas dat weer nieuw glas wordt. Van gebruikt plastic worden bijvoorbeeld tennisballen en fleecetruien gemaakt. Zo besparen we veel energie en kostbare grondstoffen.
Dus als u uw eigen afval goed gescheiden houdt en apart inlevert, werkt u mee aan een goed milieu. En dat is hard nodig, want de grondstoffen raken op. Maar liefst 90% van het afval is opnieuw te gebruiken. Helaas zitten er nu nog veel grondstoffen in het restafval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), textiel, glas en papier.
Ook heel belangrijk: de kosten worden lager door betere afvalscheiding. Er ontstaat dan minder restafval en juist het verwerken van restafval is heel duur.
Alles wat u gescheiden inlevert of wat gescheiden wordt opgehaald, blijft gescheiden. De afvalinzamelaars bieden dit apart aan bij de afvalverwerkers. Het komt dus zeker niet op één hoop terecht. Als het mogelijk is worden alle gescheiden ingezamelde materialen opnieuw benut. De gescheiden afvalstromen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Recycling is goed voor het milieu en zorgt voor lagere kosten. Al die kostbare grondstoffen worden dus niet bij elkaar gegooid. Dat zou een dure grap worden. Voor de gemeente, en dus ook voor u.
Met achteraf scheiden wordt het scheiden door een installatie bij het afvalverwerkingsbedrijf bedoeld. Voor de gemeente Oude IJsselstreek blijkt dit niet de beste manier te zijn. Hiervoor zijn verschillende redenen:
 • De installatie is niet zo goed in het afval scheiden als de mens. Landelijk onderzoek van Rijkswaterstaat laat zien dat thuis apart houden van afval voor veel meer recycling zorgt. Om zo min mogelijk restafval te krijgen, is thuis scheiden dus de beste keuze!
 • Minder restafval weggooien helpt ook bij het zo laag mogelijk houden van de afvalstoffenheffing. Dat komt omdat het verbranden van restafval steeds duurder wordt. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van inwoners.
 • Bij scheiden achteraf zijn de materialen meer vervuild. Het plastic, metaal en drankenkarton kan dan moeilijker hergebruikt worden. Veel grondstoffen, zoals textiel, papier en GFT, kunnen zelfs helemaal niet opnieuw gebruikt worden als het achteraf gescheiden wordt. Thuis scheiden levert een betere kwaliteit aan grondstoffen op.
 • Bronscheiding zorgt er ook voor dat we meer bewust worden van het afval dat we elke dag weggooien. Hoe minder afval we in huis halen, hoe beter. Zo zetten we ook samen de volgende stap naar het voorkomen van afval.
 • Het achteraf scheiden van de verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) werkt vooral in grote steden. Daar zijn veel flats, appartementen en bovenwoningen. Mensen hebben hier nauwelijks plek om hun afval apart te houden. Thuis scheiden van PMD levert daar minder op, omdat de mogelijkheden beperkt zijn. Ook in de grote steden worden alle andere afvalstromen zoals papier, glas, textiel en groente-, fruit- en tuinafval door de inwoners nog wel apart gescheiden.
Nee, afvalscheiding is juist ontzettend waardevol. Het verbranden van grondstoffen, dát is pas geldverspilling. Materialen als papier, textiel, glas en metaal hebben waarde. De ene afvalstroom levert meer op dan de andere. Van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt compost gemaakt en het levert biogas en warmte op. Dit is dus minder duur dan wanneer GFT wordt verbrand.
Door het goed scheiden van afval dalen de kosten. Restafval is veel duurder dan andere afvalstromen. Hoe minder restafval er is, hoe lager de kosten zijn. Uit onderzoek blijkt, dat bewoners de laagste afvalstoffenheffing betalen in gemeenten met veel afvalscheiding.
Jazeker. Uit onderzoek naar het restafval uit de grijze bak of zak van Oude IJsselstreek blijkt namelijk dat ruim 90% uit bruikbare grondstoffen bestaat. Vooral GFT-afval, papier/karton en kunststoffen worden niet altijd even goed apart gehouden. Deze grondstoffen kunnen goed worden hergebruikt als het gescheiden zou zijn geweest.
Nee, afvalscheiding is juist beter voor het milieu. In welke bak het afval zich ook bevindt: de totale hoeveelheid blijft hetzelfde en moet hoe dan ook opgehaald worden. Gescheiden ophalen van het afval zorgt niet voor meer ritten van de huisvuilwagens. Ook worden wagens steeds zuiniger. Er rijden er zelfs al veel elektrisch of op biogas.
Het is waar dat er energie nodig is om de ingezamelde materialen te recyclen. Maar door recycling besparen we veel meer veel energie en kostbare grondstoffen. Dankzij recyclen hebben we bijvoorbeeld plastic waar geen aardolie voor nodig is of papier zonder een boom te kappen.
Ook klopt het dat afval dat als restafval wordt ingeleverd in een grote oven wordt verbrand met energieterugwinning. Dit levert veel minder energie op dan we besparen door te recyclen. Bovendien komt er bij de verbranding CO2 bij vrij én zijn we grondstoffen uit het afval voorgoed kwijt.
Zeker niet. Met elkaar maken we een enorm verschil.
Zonder dat u daar iets van merkt, hebben veel bedrijven die veel afval produceren de zaken al goed voor elkaar. In de bouw wordt 92% van het afval gerecycled, in de industrie 80%, en in de landbouw 93%. Nu de huishoudens nog! En de handel, diensten en overheid, waar bijvoorbeeld kantines, kantoren en horeca onder vallen.
 • Leg een pagina van een oude krant of een laagje stro onderin de containers om aankoeken van afvalresten te voorkomen; het voorkomt ook vastvriezen in de winter.
 • Vul de gft-bak in laagjes: leg op een laag keukenafval een laagje gras, bladeren of ander tuinafval. Dit maakt het gft een stuk droger;
 • Af en toe een handje zaagsel kan vocht en geurtjes absorberen.
 • Gebruik afbreekbare plastic of papieren gft-inzamelzakken. Leg er geen knoop in, dat bemoeilijkt het composteren van de zak.
 • Gooi geen vochtig afval in de container: dit voorkomt broei en extra stank. Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat vochtige etensresten in het gootsteenbakje uitlekken. Dit laatste voorkomt ook het vastvriezen in de winter;
 • Maak de container regelmatig schoon met water en een scheut azijn of water en groene zeep. Dat voorkomt niet alleen stank, maar ook aankoeken.
 • Maden houden van een warme omgeving. Probeer daarom de container in de schaduw te plaatsen.
 • U kunt de deksel ook iets open laten staan zodat het niet te broeierig wordt.
 • Verminder de kans op vastvriezen bij vorst. Dat komst vooral voor bij de groene container, omdat groente-, fruit- en tuinafval veel water bevat.
  • Doe het afval zo droog mogelijk in de container.
  • Verpak vochtig afval in een dunne krant.
  • Gebruik composteerbare zakken om GFT + etensresten in te verzamelen
  • D doe een dun laagje krantenpapier onderin de container
  • Zet de container bij vorst op een beschutte plaats
  • Steek bevroren afval van tevoren los.
  • Stamp het afval niet aan.
  • Houd bij vorst de klep van je container een stukje open, bv met een stokje of latje.
Log in op www.mijnafvalwijzer.nl met postcode zoals 7071 GA + huisnr 3. Voer product/verpakking in op www.afvalscheidingswijzer.nl