Aanmeldformulier Informatiessies inkoop jeugdhulp en wmo

Aanduiding van verplicht veld
Intro
Informatiesessies voor zorgaanbieders die ambulante Jeugdhulp en Wmo-begeleiding willen leveren in gemeente Oude IJsselstreek vanaf 2022 Gemeente Oude IJsselstreek gaat concreet uitvoering geven aan haar visie op het sociaal domein 'Naar het hart van de beweging'. Hiervoor zoeken we zorgpartners die ambulante Jeugdhulp en Wmo-begeleiding aan onze inwoners willen leveren voor de nieuwe contractperiode vanaf 1 januari 2022. Dit organiseren we met een subsidietender. Wilt u weten hoe? Meldt u dan aan voor de digitale informatiesessies op 18 februari 2021:
  • van 13.00 – 14.30 uur focus op ambulante Wmo
  • van 15.00 – 17.00 uur focus op ambulante Jeugdhulp
Keuze sessie