Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

In 2022 kon iedereen de energietoeslag aanvragen, tot uiterlijk 31 december 2022. In de maanden januari en februari worden de laatste aanvragen van 2022 afgehandeld.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag 2022 is een toeslag per huishouden. Na een paar tussentijdse wijzigingen is de toeslag uitgekomen op een totaalbedrag van € 1.300,- per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. De toeslag telt niet mee als inkomen voor de belastingen, voor huurtoeslag en kinderopvangtoeslag, voor een uitkering of voor kwijtschelding belasting. De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen (tot 130% van het minimumniveau).

Ook in 2023 komt er weer een energietoeslag van € 1.300,-. Die toeslag mag de gemeente pas toekennen en uitbetalen als de Participatiewet gewijzigd is. De verwachting is dat de uitvoering in juli 2023 van start kan gaan.

Voor wie?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Oude IJsselstreek als u

  • in de gemeente Oude IJsselstreek woont; en
  • 21 jaar of ouder bent; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende nettobedrag per maand. Hoeveel dat is, ziet u in deze tabel:

Soort huishouden

Bedrag

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 1.476,64

Gehuwden en samenwonenden

€ 2.109,48

Alleenstaande en alleenstaande ouder pensioengerechtigd

€ 1.643,38

Gehuwden en samenwonenden pensioengerechtigd

€ 2.231,89

Let op: het gaat om uw inkomen zonder de vakantietoeslag. De bedragen zijn berekend volgens de bijstandsnormen die vanaf 1 januari 2023 gelden.

Voor wie niet?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
  • student bent en studiefinanciering (Wet Studiefinanciering 2000) ontvangt;
  • in een inrichting woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
  • geen zelfstandig huishouden met een eigen energiecontract heeft.

Gedeeltelijke toeslag als uw inkomen net iets te hoog is

Als uw inkomen net boven het bedrag van bovenstaande tabel komt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke toeslag. De gemeente bekijkt hoeveel u maandelijks ontvangt boven de inkomensgrens. Dat rekenen we om naar een jaarbedrag. Als dat jaarbedrag lager is dan € 1.300,- krijgt u het verschil. Een voorbeeld: € 5 boven de inkomensgrens per maand is € 60 ( 12 maanden x 5 euro) per jaar boven de inkomensgrens. De eenmalige energietoeslag wordt dan: € 1.300 - € 60 = € 1.240,-.

Als het teveel aan inkomen op jaarbasis meer is dan € 1.300,- ontvangt u geen energietoeslag.

Hoe gaat het straks vanaf juli?

Net als in 2022 gaan we eerst kijken of er huishoudens zijn waarvan we al voldoende weten om de toeslag toe te kennen. Deze huishoudens hoeven geen aanvraag in te dienen maar krijgen de energietoeslag automatisch overgemaakt.

Verder zijn we aan het onderzoeken of we voor huishoudens, die in 2022 de toeslag ontvangen hebben, een verkorte procedure kunnen gebruiken waarbij we alleen vragen naar wijzigingen sinds de toekenning voor 2022. Als dat lukt, informeren wij de betreffende huishoudens.

Voor nieuwe aanvragen zal weer een aanvraagformulier beschikbaar komen. Zodra aanvragen ingediend kunnen worden, maken we dat bekend via onze website en via Gelderse Post.

Vragen?

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (0315) 292 292.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met STOER op via (0315) 553 553. Of kijk op www.stoerversterkt.nl welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.