Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Iedereen kon de energietoeslag voor het jaar 2022 tot uiterlijk 31 december 2022 aanvragen. Naar verwachting komen de aanvraagformulieren voor 2023 beschikbaar met ingang van 1 maart 2023.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van € 1300 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen.

Voor wie?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Oude IJsselstreek als u

 • in de gemeente Oude IJsselstreek woont; en
 • 21 jaar of ouder bent; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende nettobedrag per maand. Hoeveel dat is, ziet u in deze tabel:

Soort huishouden

Bedrag

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 1.476,64

Gehuwden en samenwonenden

€ 2.109,48

Alleenstaande en alleenstaande ouder pensioengerechtigd

€ 1.643,38

Gehuwden en samenwonenden pensioengerechtigd

€ 2.231,89

Let op: het gaat om uw inkomen zonder de vakantietoeslag. De bedragen zijn berekend volgens de bijstandsnormen die vanaf 1 januari 2023 gelden.

Gedeeltelijke toeslag als uw inkomen net iets te hoog is

Als uw inkomen net boven het bedrag van bovenstaande tabel komt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke toeslag. De gemeente bekijkt hoeveel u maandelijks ontvangt boven de inkomensgrens. Dat rekenen we om naar een jaarbedrag. Als dat jaarbedrag lager is dan € 1300 krijgt u het verschil. Een voorbeeld: € 5 boven de inkomensgrens per maand is € 60 ( 12 maanden x 5 euro) per jaar boven de inkomensgrens. De eenmalige energietoeslag wordt dan: € 1300 - € 60 = € 1240.

Als het teveel aan inkomen op jaarbasis meer is dan € 1300, ontvangt u geen energietoeslag.

Wat betekent dit concreet 

 • Als u al een energietoeslag van 800 euro heeft ontvangen van de gemeente, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch de 500 euro extra. De gemeente maakt dit bedrag in de 1e helft van september over.
 • Heeft u al een aanvraag voor de energietoeslag ingediend, maar nog geen besluit ontvangen van de gemeente? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente gaat voor deze aanvragen uit van het nieuwe bedrag voor de energietoeslag van 1300 euro.
 • Heeft u eerder een aanvraag ingediend, die is afgewezen om dat uw inkomen net boven de grens uitkwam,  dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. De gemeente bekijkt alle afwijzingen opnieuw, en berekent of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke toeslag. U ontvangt daarover bericht van de gemeente.
 • Voor studenten die voor de zomer een aanvraag hebben ingediend, die is afgewezen, zorgt de gemeente voor een herbeoordeling van deze aanvragen/. Alleen als zij een eigen energiecontract hebben. Deze studenten hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (Wet Studiefinanciering 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
 • geen zelfstandig huishouden met een eigen energiecontract heeft.

Vragen?

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (0315) 292 292.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met STOER op via (0315) 553 553. Of kijk op www.stoerversterkt.nl welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.