Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Energietoeslag 2023 uitgesteld

Ook in 2023 kunnen inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van de energierekening. De energietoeslag kunt u aanvragen zodra de wet (de Participatiewet) gewijzigd is. Deze wijziging stond gepland voor juni. Helaas heeft minister Carola Schouten voor Armoedebeleid de ingangsdatum uitgesteld. Daarom moeten we wachten met de uitvoering van de energietoeslag.

Nieuwe ingangsdatum 

Op 3 juli is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 juli zal de Kamer het wetsvoorstel bespreken, maar het ziet er naar uit dat er pas in september over het voorstel gestemd zal worden. Als de Tweede Kamer het voorstel aanneemt, gaat het door naar de Eerste Kamer. Als dan ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, kan de gemeente gaan uitvoeren. Het ziet er nu dus naar uit dat wij pas in oktober met de uitvoering kunnen starten.

Geen stukken aanleveren

Als u in 2022 energietoeslag heeft ontvangen, gaat de gemeente u via een brief informeren over de energietoeslag 2023. U ontvangt bericht zodra meer bekend is. 

Hulp bij geldzaken nodig?

Kunt u niet langer wachten en lukt het u op dit moment niet om de energierekening te betalen? Of heeft u schulden? STOER kan u helpen! Schroom niet en neem contact op via (0315) 553 553, of kijk op www.stoer-versterkt.nl welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.

Hulp bij energie besparen

Wilt u energie besparen, maar weet u niet hoe?  En wilt u hier graag bij geholpen worden? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een bespaarhulp aan huis.

Met het programma Bespaarhulp aan Huis wil Energieloket Achterhoek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek u graag helpen om uw energieverbruik naar beneden te brengen en zo uw rekening te verlagen. Dit is speciaal voor mensen die in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Een gratis bespaarcoach komt een aantal keer bij u op bezoek en geeft u bespaartips op maat, daarnaast ontvangt u van de bespaarcoach energiebesparende producten op maat ter waarde van maximaal € 100,-. Denkt u aan radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips of een waterbesparende douchekop. De producten kunt u samen met de bespaarhulp aanbrengen.

Daarnaast kijkt de bespaarhulp of uw koelkast, wasmachine of vriezer verouderd is en of deze in aanmerking komt voor vervanging van een energiezuinig exemplaar. Deze witgoedregeling is onderdeel van het bespaarcoachtraject.

Wilt u ook hulp van een bespaarhulp aan huis? Meld u dan aan op de website van Energieloket Achterhoek.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag 2022 is een toeslag per huishouden. Na een paar tussentijdse wijzigingen is de toeslag uitgekomen op een totaalbedrag van € 1.300,- per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. De toeslag telt niet mee als inkomen voor de belastingen, voor huurtoeslag en kinderopvangtoeslag, voor een uitkering of voor kwijtschelding belasting. De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen (tot 130% van het minimumniveau).

Voor wie?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Oude IJsselstreek als u

  • in de gemeente Oude IJsselstreek woont; en
  • 21 jaar of ouder bent; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende nettobedrag per maand. Hoeveel dat is, ziet u in deze tabel:

Soort huishouden

Bedrag

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 1.502,53

Gehuwden en samenwonenden

€ 2.146,46

Alleenstaande en alleenstaande ouder pensioengerechtigd

€ 1.676,71

Gehuwden en samenwonenden pensioengerechtigd

€ 2.276,85

Let op: het gaat om uw inkomen zonder de vakantietoeslag. De bedragen zijn berekend volgens de bijstandsnormen die vanaf 1 juli 2023 gelden.

Voor wie niet?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
  • student bent en studiefinanciering (Wet Studiefinanciering 2000) ontvangt;
  • in een inrichting woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
  • geen zelfstandig huishouden met een eigen energiecontract heeft.

Gedeeltelijke toeslag als uw inkomen net iets te hoog is

Als uw inkomen net boven het bedrag van bovenstaande tabel komt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke toeslag. De gemeente bekijkt hoeveel u maandelijks ontvangt boven de inkomensgrens. Dat rekenen we om naar een jaarbedrag. Als dat jaarbedrag lager is dan € 1.300,- krijgt u het verschil. Een voorbeeld: € 5 boven de inkomensgrens per maand is € 60 ( 12 maanden x 5 euro) per jaar boven de inkomensgrens. De eenmalige energietoeslag wordt dan: € 1.300 - € 60 = € 1.240,-.

Als het teveel aan inkomen op jaarbasis meer is dan € 1.300,- ontvangt u geen energietoeslag.

Hoe gaat het straks?

Net als in 2022 gaan we eerst kijken of er huishoudens zijn waarvan we al voldoende weten om de toeslag toe te kennen. Deze huishoudens hoeven geen aanvraag in te dienen maar krijgen de energietoeslag automatisch overgemaakt.

Verder zijn we aan het onderzoeken of we voor huishoudens, die in 2022 de toeslag ontvangen hebben, een verkorte procedure kunnen gebruiken waarbij we alleen vragen naar wijzigingen sinds de toekenning voor 2022. Als dat lukt, informeren wij de betreffende huishoudens.

Voor nieuwe aanvragen zal weer een aanvraagformulier beschikbaar komen. Zodra aanvragen ingediend kunnen worden, maken we dat bekend via onze website en via Gelderse Post.

Vragen?

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (0315) 292 292.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met STOER op via (0315) 553 553. Of kijk op www.stoerversterkt.nl welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.