Duurzame Warmte

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Dat heeft het kabinet besloten. Dat komt mede voort uit de internationale afspraken van de Verenigde Naties. Het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag, is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen.

Een onderdeel daarvan is het stoppen aardgas gebruik, een fossiele brandstof.

Het meeste aardgas gebruiken we voor het verwarmen van gebouwen en een klein deel om op te koken. Ook de gemeente Oude IJsselstreek bereidt zich voor op deze ingrijpende verandering. Dat bespreken we op regionaal niveau binnen de Regionale Energie Strategie (de RES). En we onderzoeken, samen met partners, hoe de wijken van het aardgas af kunnen. Dat komt in een plan te staan: de Transitievisie Warmte. Daarna worden er per wijk wijkuitvoeringsplannen gemaakt samen met de wijk en partners.

Transitievisie Warmte
Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

Samen met Wonion, Alliander, het Waterschap Rijn & IJssel en verschillende afdelingen van de gemeente werken we aan de transitievisie warmte. In deze visie leggen we vast wat in Oude IJsselstreek de beste alternatieven zijn voor aardgas. Ook leggen we vast in welke wijken we als eerste aan de slag willen met bewoners en partijen om aardgasvrij worden. Tot slot beschrijven we in grote lijnen hoe we de visie willen gaan uitvoeren door een stappenplan te maken. De gemeenteraad stelt de visie vast, waarschijnlijk gebeurt dat in het najaar van 2021. Daarna maken we samen met de wijken die als eerste van het aardgas af gaan een uitvoeringsplan.

Waarom aardgasvrij?

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Het gebruik van aardgas zorgt voor CO2 uitstoot en draagt zo bij aan klimaatverandering. Wereldwijd is afgesproken dat we klimaatverandering, opwarming van de aarde, willen beperken. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De gevolgen voor u

In de transitievisie warmte staat wanneer uw wijk aan de beurt is om van het gas af te gaan. Ook onderzoeken we wat het beste alternatief is voor aardgas in uw wijk. Met het vaststellen van de visie, eind 2021, wordt dit bekend. Uiteraard is dit een zorgvuldige afweging, waarbij per wijk wordt bekeken wat de opties zijn.

U mag meedenken over de visie. U leest daar meer over onder het kopje ‘Uw inbreng’, hieronder.

Proces en planning

De gemeenteraad stelt voor eind 2021 de transitievisie warmte vast. Hieronder vindt u de stappen die we gaan zetten om zover te komen.

Globale processtappen 2020-2020:

Najaar 2020 en voorjaar 2021

 • Voorbereiding: aanpak bepalen, werkgroep samenstellen, uitgangspunten bepalen e.d.
 • Gegevens (data) verzamelen en deze analyses uitvoeren
 • Inwoners enquête over de warmtetransitie (Oude IJsselstreek Spreekt)
 • Inzicht krijgen in welke warmtealternatief het meest voor de hand ligt om wijken aardgasvrij te maken
 • Eerste bewoners bijeenkomst
 • Eerste voorlopige wijkvolgorde voor het aardgasvrij maken van wijken
 • Voorlopige strategie bepalen wat we gaan doen vóór 2030; de aanpak en met welke wijken

Zomer en najaar 2021

 • Tweede bewonersbijeenkomst
 • Grote lijnen uitvoeringsstrategie bepalen en inzicht in de kosten en baten
 • Concept Transitievisie warmte Oude IJsselstreek, bespreken en eventueel aanpassen

Eind 2021 en verder

 • Vaststellen transitievisie warmte door gemeenteraad
 • Start ontwikkeling wijkuitvoeringsplannen samen met een wijk
 • De eerste wijken van het gas af
 • Alle wijken van het gas af

Projectgroep

Om tot een transitievisie te komen werken we samen met (lokale) partijen die veel verstand hebben van duurzaamheid en warmte-opwek. Deze partijen helpen ons om een haalbaar plan op te stellen. De projectgroep komt eens per kwartaal samen.

Op dit moment bestaat de projectgroep uit:

 • Wonion
 • Alliander
 • Waterschap Rijn & IJssel
 • Gemeente Oude IJsselstreek

Uw inbreng

Als inwoner mag u meedenken over de route naar een aardgasvrij Oude IJsselstreek.

Dat kan onder andere tijdens de bewonersbijeenkomsten die in 2021 worden georganiseerd. U mag meedenken over de volgorde waarin wijken van het gas af gaan en welke aardgasvrije alternatieven uw voorkeur hebben. Ook gaan we graag met u in gesprek over de eerste versie van de transitievisie. Uiteraard kunt u tijdens deze bijeenkomsten ook uw wensen en zorgen delen en vragen stellen. De gemeente Oude IJsselstreek vindt het belangrijk wat u vindt.

De eerste digitale inwonersbijeenkomst vond plaats op dinsdag 23 maart van 19.30 – 21.30 uur. Lees het verslag en bekijk de presentatie van deze avond.

De tweede digitale inwonersbijeenkomst vond plaats op maandag 28 juni van 19.30 - 21.30 uur. Lees het verslag en bekijk de presentatie van deze avond.

Veel gestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veel gestelde vragen over de transitievisie warmte en route naar een aardgasvrije gemeente. We vullen deze vragen regelmatig aan.

Waarom moet Nederland in 2050 aardgasvrij zijn?

Dat komt voort uit de internationale afspraken die 197 landen hebben ondertekend bij de Verenigde Naties. Het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag, is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen. Dit akkoord is op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaatconferentie van Parijs.

Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij. Dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Zo remmen we de opwarming van de aarde af.

Waarom een transitievisie warmte?

In de transitievisie warmte richten we ons op 2030 en kijken we vooruit naar 2050. Door nu al te onderzoeken welke schonere alternatieven voor aardgas er zijn en wat past bij welke wijk, weten inwoners en bedrijven beter waar ze aan toe zijn.

Wat zijn alternatieven voor aardgas?

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas. Zo kunt u in plaats van koken op aardgas ook elektrisch gaan koken: het liefst op inductie. En kunt u uw huis verwarmen met een elektrische warmtepomp, een warmtenet of biogas. Deze energie kan duurzaam worden opgewekt door bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Beter isoleren helpt altijd. Hierdoor is er minder energie nodig om een ruimte warm te houden.

Hoe gaan we van het aardgas af?

We gaan stap voor stap, wijk voor wijk van het aardgas af. De eerste stap daarin is het opstellen van de transitievisie warmte. Daarna wordt per wijk een uitvoeringsplan gemaakt. Dit gebeurt samen met de inwoners van de wijk en andere betrokkenen. Omdat iedere wijk anders is, krijgt elke wijk een eigen uitvoeringsplan.

Wat kan ik zelf doen? / Wat als ik al voor 2030 van het gas af wil?

U kunt ervoor kiezen zelf alvast aan de slag te gaan. Een laagdrempelige manier om dit te doen is door te kijken naar isolatiemaatregelen. Door beter te isoleren kunt u uw gasverbruik nu al verlagen. De AGEM kan u hierbij ondersteunen: https://www.agem.nl

Hoeveel kost het aardgasvrij maken van mijn huis/bedrijf?

Hoeveel het kost om uw woning of bedrijf aardgasvrij te maken, hangt af van uw huis of bedrijf, maar ook van uw gasverbruik en van het aardgasvrije alternatief dat u kiest. De ene maatregel is duurder dan de andere. Daartegenover staat dat de ene maatregel u meer energiebesparing oplevert dan de andere. Dat blijft een afweging.

Het duurt dus nog wel even voordat bekend is hoe uw wijk van het aardgas afgaat. U heeft dus de tijd om u voor te bereiden. Gebruik die tijd goed: ga isoleren waar dat kan, zorg voor betere ventilatie met minder tocht en laat alvast slim leidingen of stroomdraden trekken. Op de website van Milieu Centraal vindt u praktische informatie.

Wilt u zelf aan de slag dan kunt u contact opnemen met ons Energieloket. Zij kunnen u helpen met advies en ondersteuning: https://www.agem.nl/eerstezet

Waar kan ik meer lezen over aardgasvrije wijken en de transitievisie warmte?

U kunt meer vinden over de route naar aardgasvrij op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Op de website van HIERopgewekt vindt u duurzame alternatieven en een aantal voorbeelden van wat dat kost.

Mijn vraag staat er niet bij, bij wie kan ik terecht?

Staat het antwoord op u vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl.

Contact

Heeft u vragen over de route naar aardgasvrij? Kijk eerst bij de veel gestelde vragen.

Wilt u op de hoogte blijven van de route naar een aardgasvrij Oude IJsselstreek?

Via de reguliere kanalen wordt gecommuniceerd over de warmtetransitie:  de gemeentepagina’s uit het Oude IJsselstreek Vizier, deze website, en de sociale media.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via 0315-292.292 of mailen naar  info@oude-ijsselstreek.nl of c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl