Duurzame Warmte

Op 16 december 2021 is het zover: dan neemt de gemeenteraad een besluit over de transitievisie warmte. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om deze visie in overleg met bewoners op te stellen en af te maken. Op deze pagina leggen we uit wat deze transitievisie warmte inhoudt, hoe deze tot stand is gekomen, en wat het voor u betekent.

Transitievisie Warmte
Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn, dat heeft het kabinet besloten. Dit komt mede voort uit de internationale afspraken van de Verenigde Naties. Het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag, is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen.

Een onderdeel daarvan is het stoppen met aardgasgebruik, een fossiele brandstof. Het meeste aardgas gebruiken we voor het verwarmen van gebouwen en een klein deel om op te koken. Ook de gemeente Oude IJsselstreek bereidt zich voor op deze ingrijpende verandering. Dat bespreken we op regionaal niveau binnen de Regionale Energie Strategie (de RES). En we onderzoeken, samen met partners, hoe de wijken van het aardgas af kunnen. Dat komt in een plan te staan: de Transitievisie Warmte. Daarna worden er per wijk wijkuitvoeringsplannen gemaakt samen met de wijk en partners.

Samen met inwoners, Wonion, Alliander, het Waterschap Rijn & IJssel en verschillende afdelingen van de gemeente is er gewerkt aan de transitievisie warmte. In deze visie is vastgelegd wat in Oude IJsselstreek de beste alternatieven zijn voor aardgas, en in welke wijken we als eerste aan de slag willen met bewoners en partijen om aardgasvrij worden. Tot slot is in grote lijnen beschreven hoe we de visie willen gaan uitvoeren door een stappenplan te maken. Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft de Transitievisie op 9 november goedgekeurd. Op 16 december neemt de Gemeenteraad een besluit over de Transitievisie Warmte. Vanaf nu gaan we aan de slag met 2 uitvoeringsplannen om te kijken hoe we precies met de 2 geselecteerde woonkernen aan de slag gaan.

Bekijk de volledige transitievisie: Ontwerp Transitievisie Warmte Oude IJsselstreek, stap voor stap naar aardgasvrij

Waarom aardgasvrij?

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Het gebruik van aardgas zorgt voor CO2 uitstoot en draagt zo bij aan klimaatverandering. Wereldwijd is afgesproken dat we klimaatverandering, opwarming van de aarde, willen beperken. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De gevolgen voor u

In de transitievisie warmte staat wanneer uw wijk aan de beurt is om van het gas af te gaan. Ook onderzoeken we wat het beste alternatief is voor aardgas in uw wijk. Nu de visie is vastgesteld, is dit voor een deel bekend. De visie wordt namelijk iedere 5 jaar herzien om ook ruimte te kunnen maken voor nieuwe technieken.

Uiteraard is dit een zorgvuldige afweging, waarbij per wijk wordt bekeken wat de opties zijn. In maart en juni van dit jaar zijn enkele bewonersbijeenkomsten geweest met goede gesprekken tussen de gemeente en de inwoners. Deze inbreng is actief meegenomen in het opstellen van deze transitievisie.

Proces en planning

De gemeenteraad stelt op 16 december 2021 de transitievisie warmte vast. Hieronder vindt u de stappen die zijn gezet om zover te komen:

Najaar 2020 en voorjaar 2021

 • Voorbereiding: aanpak bepalen, werkgroep samenstellen, uitgangspunten bepalen e.d.
 • Gegevens (data) verzamelen en deze analyses uitvoeren
 • Inwoners enquête over de warmtetransitie (Oude IJsselstreek Spreekt)
 • Inzicht krijgen in welke warmtealternatief het meest voor de hand ligt om wijken aardgasvrij te maken
 • Eerste bewonersbijeenkomst
 • Eerste voorlopige wijkvolgorde voor het aardgasvrij maken van wijken
 • Voorlopige strategie bepalen wat we gaan doen vóór 2030; de aanpak en met welke wijken

Zomer en najaar 2021

 • Tweede bewonersbijeenkomst
 • Grote lijnen uitvoeringsstrategie bepalen en inzicht in de kosten en baten
 • Concept Transitievisie warmte Oude IJsselstreek, bespreken en eventueel aanpassen

Nu het ernaar uitziet dat de transitievisie binnenkort wordt vastgesteld, is het ook goed om even te kijken wat er daarna globaal nog allemaal gebeurt:

Eind 2021 en verder

 • Vaststellen transitievisie warmte door gemeenteraad
 • Start ontwikkeling uitvoeringsplannen samen met een dorp/wijk

Uitvoeringsplannen wijk/dorp

Voor de uitvoering van deze visie willen we graag zoveel mogelijk samen met de inwoners aan de slag. Er ligt niet een complete blauwdruk van hoe we het gaan uitvoeren op tafel, maar we willen juist samen met dorpen of wijken kijken wat de beste aanpak is. Op die manier maken we  gebruik van de energie en motivatie van de bewoners, in plaats van dat we het echt van hogere hand opleggen. Inwoners hebben veel inspraak en zeggenschap in hoe dit proces eruit gaat komen te zien. Op dit moment zijn we hierover in gesprek met inwoners in Varsseveld en Silvolde.

Projectgroep

Om tot een transitievisie te komen is samengewerkt met (lokale) partijen die veel verstand hebben van duurzaamheid en warmte-opwek. Deze partijen hebben ons geholpen om een haalbaar plan op te stellen. De projectgroep komt eens per kwartaal samen.

Op dit moment bestaat de projectgroep uit:

 • Wonion
 • Alliander
 • Waterschap Rijn & IJssel
 • Gemeente Oude IJsselstreek

Veel gestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veel gestelde vragen over de transitievisie warmte en route naar een aardgasvrije gemeente. We vullen deze vragen regelmatig aan.

Waarom moet Nederland in 2050 aardgasvrij zijn?

Dat komt voort uit de internationale afspraken die 197 landen hebben ondertekend bij de Verenigde Naties. Het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag, is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen. Dit akkoord is op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaatconferentie van Parijs.

Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij. Dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Zo remmen we de opwarming van de aarde af.

Waarom een transitievisie warmte?

In de transitievisie warmte richten we ons op 2030 en kijken we vooruit naar 2050. Door nu al te onderzoeken welke schonere alternatieven voor aardgas er zijn en wat past bij welke wijk, weten inwoners en bedrijven beter waar ze aan toe zijn.

Wat zijn alternatieven voor aardgas?

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas. Zo kunt u in plaats van koken op aardgas ook elektrisch gaan koken: het liefst op inductie. En kunt u uw huis verwarmen met een elektrische warmtepomp, een warmtenet of biogas. Deze energie kan duurzaam worden opgewekt door bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Beter isoleren helpt altijd. Hierdoor is er minder energie nodig om een ruimte warm te houden.

Hoe gaan we van het aardgas af?

We gaan stap voor stap, wijk voor wijk van het aardgas af. De eerste stap daarin is het opstellen van de transitievisie warmte. Daarna wordt per wijk een uitvoeringsplan gemaakt. Dit gebeurt samen met de inwoners van de wijk en andere betrokkenen. Omdat iedere wijk anders is, krijgt elke wijk een eigen uitvoeringsplan.

Wat kan ik zelf doen? / Wat als ik al voor 2030 van het gas af wil?

U kunt ervoor kiezen zelf alvast aan de slag te gaan. Een laagdrempelige manier om dit te doen is door te kijken naar isolatiemaatregelen. Door beter te isoleren kunt u uw gasverbruik nu al verlagen. De AGEM kan u hierbij ondersteunen: https://www.agem.nl

Hoeveel kost het aardgasvrij maken van mijn huis/bedrijf?

Hoeveel het kost om uw woning of bedrijf aardgasvrij te maken, hangt af van uw huis of bedrijf, maar ook van uw gasverbruik en van het aardgasvrije alternatief dat u kiest. De ene maatregel is duurder dan de andere. Daartegenover staat dat de ene maatregel u meer energiebesparing oplevert dan de andere. Dat blijft een afweging.

Het duurt dus nog wel even voordat bekend is hoe uw wijk van het aardgas afgaat. U heeft dus de tijd om u voor te bereiden. Gebruik die tijd goed: ga isoleren waar dat kan, zorg voor betere ventilatie met minder tocht en laat alvast slim leidingen of stroomdraden trekken. Op de website van Milieu Centraal vindt u praktische informatie.

Wilt u zelf aan de slag dan kunt u contact opnemen met ons Energieloket. Zij kunnen u helpen met advies en ondersteuning: https://www.agem.nl/eerstezet

Waar kan ik meer lezen over aardgasvrije wijken en de transitievisie warmte?

U kunt meer vinden over de route naar aardgasvrij op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Op de website van HIERopgewekt vindt u duurzame alternatieven en een aantal voorbeelden van wat dat kost.

Mijn vraag staat er niet bij, bij wie kan ik terecht?

Staat het antwoord op u vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl.

Contact

Heeft u vragen over de route naar aardgasvrij? Kijk eerst bij de veel gestelde vragen.

Wilt u op de hoogte blijven van de route naar een aardgasvrij Oude IJsselstreek?

Via de reguliere kanalen wordt gecommuniceerd over de warmtetransitie: de gemeentepagina’s uit het Oude IJsselstreek Vizier, deze website, en de sociale media.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via 0315-292.292 of mailen naar  info@oude-ijsselstreek.nl of c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl