Dorpsauto’s in Netterden en Breedenbroek-Voorst

 
Sinds 1 april 2016 rijden in Netterden en Breedenbroek-Voorst dorpsauto's. Het is een proefproject.

Wat is een dorpsauto?
De dorpsauto is een soort buurtbus per dorp waarin ten minste leerlingenvervoer en regiotaxi een plek krijgen, maar ook het reguliere openbaar vervoer. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de dorpsauto rijdt. De gemeente heeft gezorgd voor de auto en de verzekering. De provincie Gelderland heeft een financiële bijdrage geleverd. Samen met een werkgroep en inwoners in Netterden en in Breedenbroek-Voorst is het proefproject van de dorpsauto opgepakt en uitgewerkt.

Dorpsauto Netterden

Dorpsauto Netterden.jpg  


In Netterden rijdt een elektrische dorpsauto die wordt beheerd door stichting ’t Gemeynt Netterden. Iedereen die in Netterden woont, mag een ritje reserveren. Je hoeft niet hulpbehoevend, heel oud, of heel jong te zijn. De auto is van en voor iedereen.
Meer informatie is te vinden op www.gemeyntnetterden.nl of in onderstaande folder. U kunt ook bellen met (06) 239 729 78. Als u een ritje wilt reserveren met de dorpsauto kunt u dit nummer ook bellen.


Dorpsauto Breedenbroek-Voorst

Dorpsauto Breedenbroek Voorst.jpg  


In Breedenbroek-Voorst is de belangenvereniging de initiatiefnemer. Informatie over de dorpsauto, bijvoorbeeld waarvoor deze wordt ingezet en tarieven, vindt u op www.dorpsauto.nu. U kunt ook bellen met (06) 235 45 198. Dit nummer kunt u ook bellen als u gebruik wilt maken van de dorpsauto.