Informatie over het coronavirus.

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. 

Op 23 maart heeft het kabinet de aanvullende maatregelen tijdens een persconferentie op grote lijnen naar buiten gebracht.

 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning levensonderhoud voor ondernemers waaronder ZZP’ers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp-ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen die voor 1 januari 2020 zijn gestart, kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1500 per maand (netto)

Laborijn voert deze regeling uit voor de gemeente Oude IJsselstreek. U kunt de afdeling inkomen & participatie van Laborijn bereiken via telefoonnummer: (0314) 654 654.

 • Lening voor bedrijfskapitaal

Daarnaast is ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot een bedrag van maximaal € 10.157,- , tegen een verlaagd rentepercentage. Laborijn wacht nog op nadere uitwerking door het Ministerie.

Bekijk de informatie over deze regeling

 • Uitstel van gemeentelijke belastingen

De gemeente gaat ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van gemeentelijke belastingen. Het uitstel gaat automatisch in en geldt voor de periode tot en met 31 oktober van dit jaar, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting. De gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode.

De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeentelijke belastingen die het betreft zijn:

 • De marktgelden. De aanslagen voor het tweede en derde kwartaal (april tot en met augustus) worden pas in oktober 2020 verstuurd.
 • De toeristenbelasting over 2019. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
 • De reclameheffing over 2020 voor ondernemersfondsen. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd. De gemeente zal de voorschotten aan de ondernemersverenigingen wel uitbetalen.
 • De reinigingsrechten. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
 • Precariobelasting. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
 • Onroerende zaakbelasting (OZB). Bedrijven kunnen uitstel van OZB belasting aanvragen tot oktober 2020. Dat kan via belastingen@oude-ijsselstreek.nl

Het geven van impulsen aan de economie

Omdat overheidsuitgaven juist in tijden van economische tegenspoed een belangrijke bijdrage leveren aan het draaiend houden van de economie, gaat de gemeente kijken waar extra inspanningen gedaan kunnen worden om geplande opdrachten uit de begroting naar voren te halen.

Daarnaast zal de gemeente facturen zo snel mogelijk betalen, zodat opdrachtnemers sneller financiële middelen ontvangen

Om bedrijven in hun liquiditeitspositie te helpen zullen facturen zo snel mogelijk betaald worden.

Actief infomeren

De gemeente gaat ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van gemeentelijke belastingen. Het uitstel gaat automatisch in (m.u.v. de OZB) en geldt voor de periode tot en met 31 oktober van dit jaar. De gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek.

 • KVK- Coronaloket

Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar u als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Lees op de website van de Kamer van Koophandel wat de mogelijkheden zijn. Het KVK Adviesteam staat voor u klaar! Bel 0800 21 17.

Regelingen KVK 

 • Noodloket

Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. 

Informatie noodloket

 • Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u binnenkort een aanvraag doen bij het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW).

 • Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMK. 

BMKB (Borgstellingsregeling MKB)

 • Belastingdienst

U kunt de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Bijzonder uitstel van betaling

 

Vanaf 26 maart 2020 geldt binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland- en dus ook voor elk van de 22 deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland- een noodverordening.

Noodverordening

Voor branchespecifieke vragen verwijzen  wij u naar uw branchevereniging:

Heeft u nog vragen?

Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag dan kunt u contact opnemen met medewerkers van team economie:

Annemarie Pothof – van der Zande
Tel: (0315) 292 227

Dayenne Vos
Tel: (0315) 292 236

of via Email: economie@oude-ijsselstreek.nl