Coronavirus: informatie voor ondernemers

Burgemeester Otwin van Dijk heeft een boodschap voor alle ondernemers in de gemeente.
Videoboodschap

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober.Bekijk hier de extra afspraken over noodpakket banen en economie

De provincie Gelderland heeft een COVID-19 subsidieregeling in het leven geroepen voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme.

De in de provincie Gelderland gevestigde ondernemingen in de sectoren horeca, dagrecreatie, evenementenbranche en verblijfsrecreatie kunnen de subsidie aanvragen. In aanmerking komen onder andere musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, evenementen-organisaties, campings en kermissen.

De subsidie kan enerzijds worden aangevraagd voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen. Anderzijds kan de subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie in verband met de anderhalve-meter samenleving. De maximale subsidie per onderneming bedraagt €8.500.

Vanaf dinsdag 4 augustus kan de subsidie worden aangevraagd via het provinciale subsidieportal. Om in te kunnen loggen is een DigiD, eHerkenning of eIDAS inlogmiddel nodig.

Meer informatie over COVID-19 - Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties

Gezien de grote belangstelling is het advies om zo spoedig mogelijk na openstelling van de regeling een aanvraag in te dienen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Komt u als zelfstandig ondernemer woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek als gevolg van het coronavirus in de problemen? Dan kunt u bij Laborijn een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Deze 2 vormen van ondersteuning vallen onder de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Laborijn voert deze regeling uit voor de gemeente Oude IJsselstreek. U kunt de afdeling inkomen & participatie van Laborijn bereiken via telefoonnummer: (0314) 654 654.

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers wordt verlengd met een 2e periode. Deze loopt vanaf 1 juni t/m 30 september 2020.

Vanaf 2 juni kunt u alleen nog Tozo 2 aanvragen. In tegenstelling tot Tozo-1 vindt bij aanvraag een partnertoets plaats. Door de partnerinkomenstoets telt het inkomen van uw partner mee bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als uw inkomen per huishouden boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op de regeling.

Verlengen huidige Tozo? 

Als u nu gebruik maakt van de Tozo-uitkering voor levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw Tozo-uitkering verlengen. De verlenging kan tussen 1 juni en 1 september aangevraagd worden bij Laborijn. Per 2 juni kunt u op de website van Laborijn een aanvraag indienen voor uw verlenging.

Nieuwe aanvraag voor Tozo?

Heeft u als zelfstandige nog geen gebruik gemaakt van Tozo? U kunt via Laborijn ondersteuning aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Dien hier uw aanvraag in

Tozo-uitkering wordt tot 1 juli 2021 verlengd

Het kabinet heeft op 28 augustus besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot 1 juli 2021 te verlengen.
De verlenging van de regeling (Tozo 3) start op 1 oktober 2020.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Laborijn.

Verlenging lening voor bedrijfskapitaal

Daarnaast is ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot een bedrag van maximaal € 10.157,- , tegen een verlaagd rentepercentage.

Klik hier om uw aanvraag in te dienen  

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen 2020

De gemeente wil alle ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van gemeentelijke belastingen. Het uitstel gaat automatisch in en geldt voor de periode tot en met 31 oktober van dit jaar. De gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek.

Het gaat om de volgende gemeentelijke belastingen:

  • De marktgelden. De aanslagen voor het tweede en derde kwartaal (april tot en met augustus) worden pas in oktober 2020 verstuurd.
  • De toeristenbelasting over 2019. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
  • De reclameheffing over 2020 voor ondernemersfondsen. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd. De gemeente zal de voorschotten aan de ondernemersverenigingen wel uitbetalen.
  • De reinigingsrechten. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
  • Precariobelasting. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
  • Onroerende zaakbelasting (OZB).
  • De rioolheffing.

Het geven van impulsen aan de economie

Omdat overheidsuitgaven juist in tijden van economische tegenspoed een belangrijke bijdrage leveren aan het draaiend houden van de economie, gaat de gemeente kijken waar extra inspanningen gedaan kunnen worden om geplande opdrachten uit de begroting naar voren te halen.

Daarnaast zal de gemeente facturen zo snel mogelijk betalen, zodat opdrachtnemers sneller financiële middelen ontvangen

Om bedrijven in hun liquiditeitspositie te helpen zullen facturen zo snel mogelijk betaald worden.

Actief infomeren

De gemeente gaat ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van gemeentelijke belastingen. Het uitstel gaat automatisch in (m.u.v. de OZB) en geldt voor de periode tot en met 31 oktober van dit jaar. De gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek.

KVK- Coronaloket

Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar u als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Lees op de website van de Kamer van Koophandel wat de mogelijkheden zijn. Het KVK Adviesteam staat voor u klaar! Bel 0800 21 17.
Regelingen KVK 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020, 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het doel van de NOW is zoveel mogelijk bedrijven en banen behouden.

U kunt op dit moment geen tegemoetkoming NOW aanvragen. Zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode is inmiddels gesloten. Het kabinet heeft laten weten dat er een derde aanvraagperiode NOW komt. Waarschijnlijk kunt u bij het UWV vanaf half november 2020 een aanvraag indienen.

Meer informatie over NOW kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMK. BMKB (Borgstellingsregeling MKB)

Belastingdienst

U kunt de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.Bijzonder uitstel van betaling

Corona-overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL).

Bekijk hier de informatie over corona-overbruggingslening

Corona heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Dat geldt zeker ook voor grensgangers, die vaak met vragen zitten. Zij kunnen ook in de actuele situatie contact opnemen met het GrensInfoPunt.

Op de website van de EUREGIO staat een directe link naar de website van de GrensInfoPunten ingericht, zodat de actuele informatie voor grensgangers en voor de aangesloten gemeenten nog sneller te vinden is.

Belangrijke links:
Coronavirus en grensganger

Corona nieuws voor de zzp’er

Wij proberen de informatie op onze website actueel te houden., maar ook in Duitsland wijzigen de coronamaatregelen regelmatig. Op www.land.nrw, vindt u steeds de actuele stand van zaken in Nordrhein-Westfalen”.  

Eerder reisbeperkingen voor niet-noodzakelijke reizen naar Duitsland zijn opgeheven. Wie met de auto de grens over gaat, moet er wel rekening mee houden dat de inzittenden uit maximaal twee verschillende huishoudens afkomstig mogen zijn.

In Duitsland zijn mondkapjes verplicht in winkels en in het Openbaar Vervoer. In de auto zijn mondkapjes niet verplicht, maar worden wel aangeraden als de inzittenden uit twee verschillende huishoudens komen. De chauffeur mag geen mondkapje dragen uit oogpunt van gezichtsherkenning.

Voor een bezoek aan Duitsland zijn ook geen bewijsstukken nodig, zoals bijvoorbeeld de werkgeversverklaring waar eerder sprake van leek te zijn.

Voor branchespecifieke vragen verwijzen  wij u naar uw branchevereniging:

Heeft u nog vragen?

Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag dan kunt u contact opnemen met medewerkers van team economie:

Annemarie Pothof – van der Zande
Tel: (0315) 292 227

Dayenne Vos
Tel: (0315) 292 236

of via Email: economie@oude-ijsselstreek.nl