Informatie over het coronavirus.

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Burgemeester Otwin van Dijk heeft een boodschap voor alle ondernemers in de gemeente.
Videoboodschap

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. 

Op 23 maart heeft het kabinet de aanvullende maatregelen tijdens een persconferentie op grote lijnen naar buiten gebracht.

Komt u als zelfstandig ondernemer woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek als gevolg van het coronavirus in de problemen? Dan kunt u bij Laborijn een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Deze 2 vormen van ondersteuning vallen onder de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Laborijn voert deze regeling uit voor de gemeente Oude IJsselstreek. U kunt de afdeling inkomen & participatie van Laborijn bereiken via telefoonnummer: (0314) 654 654.

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers wordt verlengd met een 2e periode. Deze loopt vanaf 1 juni t/m 30 september 2020.

Vanaf 2 juni kunt u alleen nog Tozo 2 aanvragen. In tegenstelling tot Tozo-1 vindt bij aanvraag een partnertoets plaats. Door de partnerinkomenstoets telt het inkomen van uw partner mee bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als uw inkomen per huishouden boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op de regeling.

Verlengen huidige Tozo? 

Als u nu gebruik maakt van de Tozo-uitkering voor levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw Tozo-uitkering verlengen. De verlenging kan tussen 1 juni en 1 september aangevraagd worden bij Laborijn. Per 2 juni kunt u op de website van Laborijn een aanvraag indienen voor uw verlenging.

Nieuwe aanvraag voor Tozo?

Heeft u als zelfstandige nog geen gebruik gemaakt van Tozo? U kunt via Laborijn ondersteuning aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Dien hier uw aanvraag in

Verlenging lening voor bedrijfskapitaal

Daarnaast is ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot een bedrag van maximaal € 10.157,- , tegen een verlaagd rentepercentage.

Klik hier om uw aanvraag in te dienen  

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen 2020

De gemeente wil alle ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van gemeentelijke belastingen. Het uitstel gaat automatisch in en geldt voor de periode tot en met 31 oktober van dit jaar. De gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek.

Het gaat om de volgende gemeentelijke belastingen:

 • De marktgelden. De aanslagen voor het tweede en derde kwartaal (april tot en met augustus) worden pas in oktober 2020 verstuurd.
 • De toeristenbelasting over 2019. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
 • De reclameheffing over 2020 voor ondernemersfondsen. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd. De gemeente zal de voorschotten aan de ondernemersverenigingen wel uitbetalen.
 • De reinigingsrechten. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
 • Precariobelasting. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
 • Onroerende zaakbelasting (OZB).
 • De rioolheffing.

Het geven van impulsen aan de economie

Omdat overheidsuitgaven juist in tijden van economische tegenspoed een belangrijke bijdrage leveren aan het draaiend houden van de economie, gaat de gemeente kijken waar extra inspanningen gedaan kunnen worden om geplande opdrachten uit de begroting naar voren te halen.

Daarnaast zal de gemeente facturen zo snel mogelijk betalen, zodat opdrachtnemers sneller financiële middelen ontvangen

Om bedrijven in hun liquiditeitspositie te helpen zullen facturen zo snel mogelijk betaald worden.

Actief infomeren

De gemeente gaat ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van gemeentelijke belastingen. Het uitstel gaat automatisch in (m.u.v. de OZB) en geldt voor de periode tot en met 31 oktober van dit jaar. De gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek.

SMART-regeling COVID-19.

De COVID-19 crisis raakt ondernemers hard. De toekomst is onzeker, het einde nog niet in zicht. Maar een crisis biedt ook kansen. Er ontstaan (uit nood) nieuwe mogelijkheden voor organisatieverandering. 

Ook is er tijd om te investeren in her-, bij- en omscholing. Tijd om te investeren, maar geen geld. Daar doet provincie Gelderland iets aan met de SMART-regeling COVID-19.

Waarom
Om MKB-ondernemers en scholen de ruimte te geven om -juist nu- te investeren in medewerkers en het upgraden van de werkorganisatie. Met andere woorden: helpen om de crisis en de periode van gedwongen thuiszitten om te buigen naar een positieve ontwikkeling voor de toekomst van de Gelderse bedrijven. Dat heeft twee voordelen: sneller herstel van je verdienmogelijkheden als bedrijf, en het beperken van de gevolgen van de crisis voor medewerkers. Want deze crisis gaat voorbij, en om onze economie te herstellen hebben we alle kennis en talent die we samen bezitten nodig.

Voor wie
Gelderse MKB-ondernemers met 5 tot 250 medewerkers en scholen.

Wat
Een MKB-ondernemer of school kan 24.999 euro subsidie krijgen om aan de slag te gaan met een SMART-aanvalsplan, om de gevolgen van de COVID-19 crisis te beperken. Het aanvalsplan moet leiden tot herstel van de vraaguitval en herstel (beperking) van de negatieve gevolgen van de crisis voor de medewerkers.

Wanneer
De regeling is open vanaf 25 mei 2020. Er is ruimte voor zo'n 60 aanvragen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indiening en sluit wanneer het maximale aantal aanvragen is bereikt.

Meer informatie
Op https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/smart-regeling+covid-19/Default.aspx leest u de belangrijkste informatie en kunt u een inschatting maken of deze subsidieregeling u kan helpen.

KVK- Coronaloket

Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar u als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Lees op de website van de Kamer van Koophandel wat de mogelijkheden zijn. Het KVK Adviesteam staat voor u klaar! Bel 0800 21 17.
Regelingen KVK 

Noodloket

Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen.

Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.
Vraag hier uw tegemoetkoming aan

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMK. BMKB (Borgstellingsregeling MKB)

Belastingdienst

U kunt de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.Bijzonder uitstel van betaling

Corona-overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL).

Bekijk hier de informatie over corona-overbruggingslening

Vanaf 1 juni 2020 geldt binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland- en dus ook voor elk van de 22 deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland- een noodverordening.
Noodverordening 1 juni 2020

Corona heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Dat geldt zeker ook voor grensgangers, die vaak met vragen zitten. Zij kunnen ook in de actuele situatie contact opnemen met het GrensInfoPunt.

Op de website van de EUREGIO hebben wij een directe link naar de website van de GrensInfoPunten ingericht, zodat de actuele informatie voor grensgangers en voor de aangesloten gemeenten nog sneller te vinden is.

Belangrijke links:
Coronavirus en grensganger

Corona nieuws voor de zzp’er

Vanaf 10 april 2020 gelden er extra maatregelen in Duitsland. Niet-noodzakelijke reizen naar Duitsland zoals toeristische uitstapjes, winkelen, tanken of het bezoeken van vrienden zijn vanaf 10 april niet langer toegestaan. In principe mogen de volgende personen wel naar (en binnen) Duitsland reizen:

 • Personen met een Duitse nationaliteit
 • Personen met een Duitse verblijfsvergunning
 • Personen met een woonplaats in Duitsland
 • Personen die noodzakelijke grensoverschrijdend reizen voor bijvoorbeeld werk, bezoeken met juridische noodzaak (rechtszaak, notarisbezoek) en medische bezoeken. Hiervoor kan om bewijs gevraagd worden aan de grens

Voorlopig zullen er echter geen grenscontroles tussen Nordrhein-Westfalen en Nederland zijn. Wij adviseren u wel om eventuele noodzakelijke bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een werkgeversverklaring vast op te vragen zodat u voorbereid bent wanneer er wel grenscontroles gaan plaatsvinden.

Voor branchespecifieke vragen verwijzen  wij u naar uw branchevereniging:

Heeft u nog vragen?

Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag dan kunt u contact opnemen met medewerkers van team economie:

Annemarie Pothof – van der Zande
Tel: (0315) 292 227

Dayenne Vos
Tel: (0315) 292 236

of via Email: economie@oude-ijsselstreek.nl