Coronavirus: informatie voor ondernemers

Burgemeester Otwin van Dijk heeft een boodschap voor alle ondernemers in de gemeente.
Videoboodschap

Komt u als zelfstandig ondernemer woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek als gevolg van het coronavirus in de problemen? Dan kunt u bij Laborijn een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Deze 2 vormen van ondersteuning vallen onder de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Laborijn voert deze regeling uit voor de gemeente Oude IJsselstreek. U kunt de afdeling inkomen & participatie van Laborijn bereiken via telefoonnummer: (0314) 654 654.

Tozo 3 (verlenging regeling per 1 oktober 2020)

Aanvragen verlenging

Als u nu gebruik maakt van de Tozo-uitkering voor levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw Tozo-uitkering verlengen.
De verlenging kan tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021 aangevraagd worden.
Uw Tozo 2-uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Laborijn

Verlenging lening voor bedrijfskapitaal

Daarnaast is ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot een bedrag van maximaal € 10.157,- , tegen een verlaagd rentepercentage.

Klik hier om uw aanvraag in te dienen  

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen 2020

De gemeente wil alle ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van gemeentelijke belastingen. Het uitstel gaat automatisch in en geldt voor de periode tot en met 31 oktober van dit jaar. De gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek.

Het gaat om de volgende gemeentelijke belastingen:

  • De marktgelden. De aanslagen voor het tweede en derde kwartaal (april tot en met augustus) worden pas in oktober 2020 verstuurd.
  • De toeristenbelasting over 2019. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
  • De reclameheffing over 2020 voor ondernemersfondsen. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd. De gemeente zal de voorschotten aan de ondernemersverenigingen wel uitbetalen.
  • De reinigingsrechten. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
  • Precariobelasting. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
  • Onroerende zaakbelasting (OZB).
  • De rioolheffing.

Het geven van impulsen aan de economie

Omdat overheidsuitgaven juist in tijden van economische tegenspoed een belangrijke bijdrage leveren aan het draaiend houden van de economie, gaat de gemeente kijken waar extra inspanningen gedaan kunnen worden om geplande opdrachten uit de begroting naar voren te halen.

Daarnaast zal de gemeente facturen zo snel mogelijk betalen, zodat opdrachtnemers sneller financiële middelen ontvangen

Om bedrijven in hun liquiditeitspositie te helpen zullen facturen zo snel mogelijk betaald worden.

Actief infomeren

De gemeente gaat ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van gemeentelijke belastingen. Het uitstel gaat automatisch in (m.u.v. de OZB) en geldt voor de periode tot en met 31 oktober van dit jaar. De gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek.

KVK- Coronaloket

Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar u als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Lees op de website van de Kamer van Koophandel wat de mogelijkheden zijn. Het KVK Adviesteam staat voor u klaar! Bel 0800 21 17. Ga naar de website van KVK 

KVK Corona regelingen check

Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in de (fiscale)regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Let op! Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Doe de regelingencheck 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020, 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het doel van de NOW is zoveel mogelijk bedrijven en banen behouden.

NOW3

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.

NOW3 loopt vanaf 1 oktober 2020 in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.

NOW3 1e tijdvak is aan te vragen vanaf 16 november tot 13 december 2020 (streefdata), met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020

Meer informatie over NOW kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

Borgstellingsregeling MKB (BMKB)

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMK. BMKB (Borgstellingsregeling MKB)

Belastingdienst

U kunt de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.Bijzonder uitstel van betaling

Corona heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Dat geldt zeker ook voor grensgangers, die vaak met vragen zitten. Zij kunnen ook in de actuele situatie contact opnemen met het GrensInfoPunt.

Op de website van de EUREGIO staat een directe link naar de website van de GrensInfoPunten ingericht, zodat de actuele informatie voor grensgangers en voor de aangesloten gemeenten nog sneller te vinden is.

Belangrijke links:
Coronavirus en grensganger

Corona nieuws voor de zzp’er

Wij proberen de informatie op onze website actueel te houden., maar ook in Duitsland wijzigen de coronamaatregelen regelmatig. Op www.land.nrw, vindt u steeds de actuele stand van zaken in Nordrhein-Westfalen”.  

In Duitsland zijn mondkapjes verplicht in winkels en in het Openbaar Vervoer. In de auto zijn mondkapjes niet verplicht, maar worden wel aangeraden als de inzittenden uit twee verschillende huishoudens komen. De chauffeur mag geen mondkapje dragen uit oogpunt van gezichtsherkenning.

Voor branchespecifieke vragen verwijzen  wij u naar uw branchevereniging:

Heeft u nog vragen?

Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag dan kunt u contact opnemen met medewerkers van team economie:

Annemarie Pothof – van der Zande
Tel: (0315) 292 227

Dayenne Vos
Tel: (0315) 292 236

of via Email: economie@oude-ijsselstreek.nl