Circulairebrug

Bouw eerste circulaire ‘(Oer)brug’ in Oude IJsselstreek

De wandel- en fietsbrug ‘Hoge Brug – Melkvonder’ was hard aan vervanging toe. 7 Juni 2021 zijn we gestart met de bouw van een nieuwe brug. De nieuwe brug is de eerste brug in Oude IJsselstreek met circulariteit als uitgangspunt. Binnen een circulair systeem wordt de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd.

Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek is in opdracht van de gemeente gestart met de vervanging. Het door Dusseldorp ingediende plan van aanpak slaat (letterlijk) een brug tussen vernieuwing en hergebruik, de innovatieve uitvoering wordt voor een groot deel gerealiseerd met hergebruikte materialen. Zo wordt de nieuwe brug niet alleen een aantrekkelijke verbinding met recreatieve meerwaarde, maar ook een iconisch project op het gebied van circulariteit. Deze wandel- en fietsbrug vormt voor veel fietsers en forensen een belangrijke verbinding tussen de plaatsen Ulft en Silvolde.

Wethouder Janine Kock: “Circulaire economie staat hoog op de agenda in Oude IJsselstreek en met deze sterk innovatieve aanbesteding is daar concreet invulling aan gegeven. Het is een belangrijke eerste stap op weg naar een circulaire economie. Actief sturen op minimale inzet van nieuwe -  zogenaamde ‘virgin’- grondstoffen en maximaal hergebruik van die grondstoffen. Eerst hergebruik als product en als dat niet meer kan, als hoogwaardige grondstoffen. Dit sluit naadloos aan bij het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Beschikbare grondstoffen zullen steeds schaarser worden en het wordt daarom steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven, nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstofverbruik.”

De nieuwe brug, nu al ver richting circulair!

Aan de gemeentelijke wens om over 50 jaar de brug circulair te kunnen hergebruiken, geeft hoofdaannemer Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek nu al invulling. Dit door bijna alle materialen van de oude brug te hergebruiken voor een opgewaardeerde en zo veel mogelijk circulaire versie. Een brug met een levensverwachting van zeker 50 jaar! Dusseldorp is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft 6 duurzame doelen (SDG’s) omarmd, waaraan ze in het bedrijfsbeleid en de dagelijkse werkzaamheden invulling geeft. In de afgelopen maanden heeft Dusseldorp met een aantal specialistische projectpartners intensief samengewerkt om een mooi passend eerste brugontwerp te maken, en Dusseldorp is mede daarom geselecteerd om dit bijzondere project uit voeren.

Duurzaam ontwerp met oog voor oorsprong en omgeving

Het nieuwe brugontwerp is een doordacht plan dat niet alleen aansluit op de duurzaamheidsgedachte, maar ook aandacht heeft voor de ijzerrijke historie van de streek en de natuurlijke omgeving met zijn recreatieve waarde. Het (her)gebruik van ijzer blijft gewaarborgd in het ontwerp van de brug. In het ontwerp is ook plaats gemaakt voor een bordes, een prachtig uitkijkpunt over de Oude IJssel. Een plek waar je even afstapt van je fiets, of naartoe kunt met de rolstoel om ongehinderd te genieten van het uitzicht. ’s Avonds zorgt de minieme indirecte verlichting van de brug naast veiligheid voor een idyllisch totaalplaatje.

Hergebruik van materialen

Circulair bouwen gaat om maximaal grondstoffenbehoud en maximaal en hoogwaardig hergebruik van onderdelen en producten. De nieuwe brug bestaat uit een draagconstructie gemaakt van staal van de huidige brug, versterkt met ijzer dat vrijkwam uit een sloopproject van Dusseldorp, de buizenfabriek in Silvolde. Voor het brugdek is gebruik gemaakt van milieuvriendelijk verbeterd pijnboomhout met een beoogde levensduur van 60 jaar. Het gebruik van dit nieuwe hout compenseert Dusseldorp direct en ruimschoots door de aanplant van nieuwe bomen - die binnen 28 jaar klaar zijn voor gebruik - op een landgoed in de Achterhoek.

Leerlingen denken mee over het ontwerp

In het voortraject hebben leerlingen van de Anton Tijdinkschool en leerlingen van Havo 4 en VWO 5 van het Almende College in Silvolde meegedacht over het ontwerp. De ontwerpen die daaruit zijn voortgekomen zijn door de gemeente als input meegegeven aan de inschrijvers die mee hebben gedaan aan deze aanbesteding. Praktijkgerichte leerlingen van de Anton Tijdinkschool gaan ook in de uitvoering meehelpen.

Marktverkenning

Om de markt maximaal te betrekken is een sterk interactieve marktverkenning gehouden waar zeer veel belangstelling voor was. Met korte workshops en informatieve sessies is de markt uitgebreid bevraagd en geïnformeerd over de circulaire ambities van de gemeente versus de mogelijkheden van de markt. Deze informatie is mede ingezet bij het samenstellen van aanbesteding.

De aanbestedingsfase

De Aanbestedingsfase bestond uit 2 fases:

1. De Selectiefase
Het doel van de selectiefase was het selecteren van partijen uit de markt die technisch, organisatorisch en financieel geschikt zijn voor het uitvoeren van dit project en die de circulaire mindset van de gemeente Oude IJsselstreek volledig onderschrijven. Alle partijen die hieraan voldeden, werden geselecteerd voor de inschrijvingsfase (de tweede fase). Met deze ‘getrapte’ procedure kunnen marktpartijen laagdrempelig de 1e selectiefase doorlopen en inhoudelijk kennismaken met het circulaire project. Hiervoor hadden zich 10 deelnemers aangemeld.

2. De Inschrijvingsfase
De inschrijvingsfase is onderverdeeld in 2 sub-fasen. Aan deze fase hebben 8 deelnemers meegedaan.

In de eerste sub-fase van de inschrijvingsfase werden de ingediende schetsontwerpen plus een schriftelijke onderbouwing van de schets beoordeeld. De criteria die beoordeeld werden zijn het esthetisch schetsontwerp, de technische onderbouwing waaruit blijkt dat het schetsontwerp inclusief de materialen en afmetingen realiseerbaar is en op hoofdlijnen de circulaire oplossing (de hoofdmaterialen en constructie/verbindingen). Het college van B&W heeft uiteindelijk 3 partijen geselecteerd: Van Spijker Infrabouw, aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos en Dusseldorp ISM Lichtenvoorde. Dit resulteerde in hoogwaardige schetsontwerpen die door middel van speciale websites, filmpjes en 3d-impressies onderbouwd werden. 

PRP®-Tool

In de tweede sub-fase zijn de 3 ontwerpen door de inschrijvers uitgewerkt en voorzien van een circulaire analyse. Vanuit die analyses is het PRP® Circulair Potentieel bepaald waarbij ‘social fairness’  (internationale mensenrechten) voor alle mensen die aan het realiseren van de brug zullen werken een gelijkwaardige factor is. Dit wordt geanalyseerd via de PRP®-Tool van Rendemint BV. Gemeente Oude IJsselstreek heeft gekozen voor de PRP® methode voor circulair inkopen omdat hiermee grote en kleine marktpartijen een gelijke kans krijgen in circulariteit omdat er los van alle beloftes over duurzaamheid gekeken wordt naar de inhoud achter de beloftes. Op basis van de resultaten uit de PRP®-tool (de beoordeling van het circulair potentieel, wie heeft de hoogste score) is Dusseldorp als winnaar uit de bus gekomen.

Data-verzamelfase

Om de geselecteerde marktpartijen maximaal te faciliteren is tijdens de aanbesteding gedurende een periode van ruim 2 maanden een zogenaamde ‘data-verzamelfase’ toegevoegd. Dit is een periode waarbij de marktpartijen feedback krijgen voordat zij hun definitieve offerte indienen. Dit heeft de kwaliteit van het proces sterk verhoogd en de circulariteit kon daardoor nog zuiverder gemeten worden. Het verzamelen van data is voor de markt betrekkelijk nieuw. Deze ondersteuning was nodig om tot voldoende data te komen om het Circulair Potentieel te kunnen meten. De marktpartijen hadden de gelegenheid om zaken in te dienen die vervolgens door de gemeente beoordeeld werden en voorzien van feedback/terugkoppeling. Dat is een unieke stap in een aanbestedingsprocedure waarmee de gemeente lef heeft getoond om het beste resultaat hierin naar boven te halen en de markt hierin zoveel als mogelijk te ondersteunen.

Bij alle beloftes van de marktpartijen is bewijs gevraagd. Het aanbestedingsteam heeft al die informatie en bewijsstukken geverifieerd op realiteit en waarheid. Een voorbeeld hiervan is contact met de KvK in Nieuw-Zeeland om de herkomst van documenten te verifiëren die op hun beurt weer de herkomst van het hout voor het brugdek moesten aantonen. De extra inspanning van de marktpartijen is hiermee volledig serieus genomen en benut om te komen tot maximale circulariteit. De winnaar is de partij met de meest circulaire oplossing en waarbij die oplossing gelijktijdig het meest aantoonbaar was.

Meest circulaire brug

Wordt Hoge Brug - Melkvonder nu de meest circulaire brug? Het is in ieder geval wel de brug waarvan de beloofde circulariteit aangetoond is en waargemaakt wordt. Dit wordt geborgd door tijdens de voorbereiding en bouw van de brug alle beloofde materialen, constructies en herkomst tot in detail te monitoren. Elk materiaal dat door de keuring heen komt wordt vastgelegd in het PRP®-grondstoffenpaspoort. Hiermee is alle informatie over de brug beschikbaar en inzichtelijk voor het hergebruiken of recyclen over 60 jaar of later.

Nieuwe hoge brug Melkvonder met bordes aanzicht over de brug
Foto 1 - Hoge Brug Melkvonder met bordes vooraanzicht

  

Nieuwe hoge brug Melkvonder met bordes en mensen zitten
Foto 2 - Hoge Brug Melkvonder met bordes

  

Nieuwe hoge brug Melkvonder brug zijkant aanzicht
Foto 3 - Hoge Brug Melkvonder brug zijkant aanzicht

   

Nieuwe hoge brug Melkvonder brug zijkant aanzicht schemer
Foto 4 - Hoge Brug Melkvonder brug zijkant aanzicht schemer

Op 25 juni 2021 zijn met een enorme kraan de stalen delen van de wandel- en fietsbrug over de Oude IJssel tussen Ulft en Silvolde in drie delen op speciaal transport gezet en naar Eeftink Rensing in Lichtenvoorde gebracht. Samen met Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek en andere projectpartners werken we aan een tweede leven voor de brug door optimaal hergebruik van materialen. Op donderdag 27 januari 2022 werd de brug teruggeplaatst op zijn oude plek.

Officiële opening Hoge (Oer)Brug in Ulft

Zaterdag 2 april werd de  Hoge (Oer)Brug in Ulft officieel geopend door wethouders Janine Kock en Ria Ankersmit.

Werkzaamheden Speeltuinpad en Hoge (Oer)brug Ulft afgerond

Tijdens de meivakantie zijn het fietspad en de aansluitingen naar de brug geasfalteerd en zijn er onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt aan de Silvoldse kant van het fietspad uitgevoerd. Ook de laatste werkzaamheden aan de brug zijn afgerond. Als het donker wordt, gaat de ledverlichting op de brug aan. De laagverbruik ledlampen zijn onder de reling bevestigd zodat ze alleen het brugdek verlichten en je er niet door verblind wordt. Omdat de lichtbundel zo beperkt is hebben de dieren in de omgeving er geen last van. ’s Avonds zorgt de minieme indirecte verlichting van de brug naast veiligheid voor een idyllisch totaalplaatje. Op de brug is een bord met een QR code bevestigd. Als u de QR code op het bord scant kunt u het hele proces rondom de werkzaamheden aan de brug terugkijken.

Bord met QR hoge oer brug
Hoge (Oer) brug

    

Als het donker wordt, gaat de ledverlichting op de hoge (Oer) brug aan.
Hoge (Oer) brug bij nacht