Brief van de burgemeester aan alle inwoners d.d. 15 maart 2020

Beste inwoners,

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. En raakt ook onze gemeente. Zondag 15 maart is de eerste besmetting in onze gemeente vastgesteld. Iedereen die persoonlijk met het virus te maken heeft wens ik veel sterkte. Het kabinet heeft vergaande maatregelen getroffen. Maatregelen die echt nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Maar ook grote impact hebben op de economie en het sociale leven. We ervaren allemaal de gevolgen. Ook u als inwoner of ondernemer in Oude IJsselstreek.

De maatregelen zijn niet altijd gemakkelijk. We hebben de afgelopen dagen al ervaren hoe het sociale leven is veranderd. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. Evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen zijn verboden. Ook voor bijeenkomsten met minder dan 100 mensen adviseer ik u dringend zich af te vragen of het écht nodig is. Bij twijfel, niet doen. De komende weken zal veel van ons vragen.

Ik doe, als burgemeester, een dringend beroep op u om de maatregelen strikt na te leven. Niet alleen voor uw eigen gezondheid, maar zeker ook voor de kwetsbare inwoners van Oude IJsselstreek. En om ervoor te zorgen dat de zorg in ons land niet overbelast raakt. Kijk welke bijdrage u zelf kunt leveren om de verspreiding van het virus in te perken. Ik ben onder de indruk van de verantwoordelijkheid die velen van u nu al nemen.

Let in deze bijzondere tijd ook een beetje extra op elkaar. Schudt geen handen, maar u kunt wel een handje helpen. Door bijvoorbeeld boodschappen te doen voor mensen die dat niet zelf kunnen. Ouderen, mensen met een beperking of een chronische ziekte kunnen wel wat hulp gebruiken. Juist in dit soort omstandigheden kunnen we ook het beste in elkaar naar boven halen.

Als gemeente volgen we uiteraard de adviezen van de rijksoverheid, het RIVM en de GGD. De gemeente blijft bereikbaar. Wij houden onze dienstverlening zoveel mogelijk op orde, maar ook wij hebben onze voorzorgsmaatregelen getroffen. Op onze website vindt u altijd de laatste informatie over het coronavirus.

Samen moeten we onze schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat we het coronavirus een halt toe roepen. Help elkaar en let een beetje op elkaar. Beperk risico’s voor uzelf en voor anderen. En gebruik uw gezond verstand. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, gaan we het samen fiksen.

Otwin van Dijk

Burgemeester