Bingomelding

 

Introductie

Wanneer u als vereniging een bijeenkomst gaat organiseren waarbij gelegenheid wordt gegeven om deel te nemen aan een klein kansspel, zoals bijvoorbeeld een bingoavond, moet u dit tenminste 14 dagen voordat het kansspel zal plaatsvinden aan het college van burgemeester en wethouders melden.

Wat u moet weten

Eén van de belangrijkste voorwaarden om toestemming voor het organiseren van zo'n bijeenkomst te krijgen is dat uw vereniging tenminste 3 jaar bestaat en niet het doel heeft om kansspelen te organiseren. Verder mag de gezamenlijke waarde van de prijzen in geld of goederen per bijeenkomst niet groter zijn dan € 1.400,-. Per serie mag dit bedrag niet hoger zijn dan € 350,-.

Aanvragen / melden

Digitaal aanvragen/melden:
U kunt dit product op twee manieren digitaal aanvragen:

  • klik hier als u als particulier met uw DIGID de aanvraag wil doen. 
  • klik hier als u als organisatie de aanvraag met E-herkenning wil doen.  

Voor het doen van een melding van een klein kansspel, bijvoorbeeld een bingo, moet u gebruik maken van het  Meldingsformulier klein kansspel.
U moet bij de melding een prijzenlijst/prijzenoverzicht overleggen. Een melding moet tenminste 14 dagen voordat het kansspel plaatsvindt gemeld worden aan het college van burgemeester en wethouders.

Organiseert u als vereniging voor het eerst een kansspel dan moet u bij de melding een afschrift van uw statuten voegen.

Voor het doen van de rekening en verantwoording na afloop van de bijeenkomst kunt u gebruik maken van onderstaand formulier


Binnen 14 dagen na de datum van het kansspel stuurt u het formulier Rekening en verantwoording van gehouden klein kansspel naar ons op.

De formulieren kunt u opsturen naar:
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek
Team Vergunningen
Postbus 42,
7080 AA Gendringen

Kosten

Aan de melding voor het organiseren van een klein kansspel zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. Ook kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0315) 292 292.