Besluit aanwijzen objecten tot gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek wijzen, gelet op de artikel 3 van de Erfgoedverordening, de volgende objecten aan als gemeentelijk monument.

Let op: de redengevende beschrijvingen zijn niet meer te downloaden van onze website. U kunt de bestanden vanaf dat moment opvragen bij Rutger Schottert, via r.schottert@oude-ijsselstreek.nl.

1

Etten

Molenstraat (bij 21)

baarhuisje op Rooms Katholiek begraafplaats

2

Gendringen

Grotestraat 89

woonhuis

3

Gendringen

Wiekenseweg 32

voormalig zuivelfabriek "Hameland"

4

Heelweg

Schippersweg 6

Israelitische begraafplaats

5

Heelweg

Molenweg 27

voormalig maalderij

6

Heelweg

Molenweg 27-a

voormalig maalderij

7

Heelweg (west)

Molenweg 39

Prinses Julianaschool

8

Megchelen

Millingseweg 7

"Keupershof"/"Beuvinkshof"

9

Megchelen

Pastoor Mölderstraat 2

Rooms Katholieke kerk

10

Megchelen

Pastoor Mölderstraat 4

voormalig pastorie

11

Silvolde

Prins Bernhardstraat (bij 26)

Rooms Katholieke begraafplaats

12

Silvolde

Dinxperloseweg 30

boerderij "De Schutte"

13

Silvolde

Dinxperloseweg 30a

boerderij "De Schutte"

14

Silvolde

Lichtenberg/Lange Dijk (ong.)

de Lichtenberg (kasteelresten)

15

Sinderen

Kapelweg (bij 38)

begraafplaats

16

Terborg

Bergweg 2

telefooncentrale

17

Terborg

Doetinchemseweg 10

woonhuis

18

Terborg

Doetinchemseweg 12

woonhuis

19

Terborg

Doetinchemseweg 16

woonhuis

20

Terborg

Doetinchemseweg 18

woonhuis

21

Ulft

Dierenriem 42

voormalig huishoudschool "Mater Amabilis"

22

Ulft

Ir. Sassenstraat 14

woonhuis

23

Ulft

Oversluis (ong)

hefbrug

24

Ulft

Oversluis 2

woonhuis "Eppinkshuus" en droogloods/smalspoor "Het Anker”

25

Varsseveld

Hovenstraat 10

landbouwschool

26

Varsseveld

Vlakkeeweg 4

voormalig dienstwoning waterzuivering

27

Varsseveld

Dames Jolinkweg 17

woonhuis

28

Varsseveld

Spoorstraat 44

woonhuis

29

Varsseveld

Spoorstraat 50

woonhuis

30

Varsseveld

Burgemeester van der Zandestraat (bij 60)

algemene begraafplaats "Rentinkkamp"

31

Varsseveld

Westelijke Oude Aaltenseweg 4

voetbaltribune VV Varsseveld

32

Varsseveld

Dames Jolinkweg 12

woonhuis "Kamp-hof"

Inzage

De stukken liggen van 1 april 2020 tot en met 13 mei 2020 voor iedereen ter inzage. Wanneer u het besluit en de bijbehorende stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met René Alofs, adviseur ruimtelijke ordening. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar r.alofs@oude-ijsselstreek.nl.

De stukken zijn in elektronische vorm te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl/monumenten). Per object is in de 'redengevende beschrijving' de omschrijving van het monument opgenomen. Wanneer u klikt op het adres in de bovenstaande adreslijst ziet u de redengevende beschrijving van dit object. In het gemeentehuis kunt u het zowel in elektronische vorm als op papier bekijken.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling bezwaar tegen de definitieve aanwijzing tot monument kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een bezwaar kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.