Informatie over het coronavirus.

Bert Kuster

Bert Kuster

Wethouder Bert Kuster
Bert Kuster

Portefeuille

Jeugdbeleid, Werk en inkomen, Regionale en grensoverschrijdende samenwerking, Sport;  Gebiedswethouder voor Ulft en Gendringen.
Waarnemend: Meedoenbeleid, WMO en Volksgezondheid.

Nevenfuncties (werkgerelateerd)

Bestuurslid AB Laborijn, Bestuurslid Regio Achterhoek, Lid AB en Lid Euregioraad Rijn-Waal, Lid Euregioraad Enschede-Gronau, Bestuurslid 'Ring der Europäischen Schmiedestädte Verein Kulturpark', plv. Bestuurslid Stadsbank Oost Nederland, lid vergadering van gemeenten Veilig Thuis, Vice-Voorzitter Thematafel De Gezondste Regio, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sport Achterhoek en Achterhoek in Beweging.