Bert Kuster

Bert Kuster

Wethouder Bert Kuster
Bert Kuster

Portefeuille

Jeugdzorg, Participatiewet, Schuldhulpverlening, Meedoenbeleid, Sport, Internationale Samenwerking.

Gebiedswethouder voor Ulft en Gendringen.

Nevenfuncties (werkgerelateerd)

Lid AB en Lid Euregioraad Rijn-Waal, Lid Euregioraad Enschede-Gronau, Bestuurslid 'Ring der Europäischen Schmiedestädte Verein Kulturpark', AB-lid Stadsbank Oost Nederland, lid vergadering van gemeenten Veilig Thuis, Vice-Voorzitter Thematafel De Gezondste Regio, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sport Achterhoek.