Bert Kuster

Bert Kuster

Wethouder Bert Kuster
Bert Kuster

Portefeuille

Jeugdzorg, Participatiewet, Schuldhulpverlening, Meedoenbeleid, Sport, Internationale Samenwerking.

Gebiedswethouder voor Ulft en Gendringen.

Nevenfuncties (werkgerelateerd)

Bestuurslid AB Laborijn, Bestuurslid Regio Achterhoek, Lid AB en Lid Euregioraad Rijn-Waal, Lid Euregioraad Enschede-Gronau, Bestuurslid 'Ring der Europäischen Schmiedestädte Verein Kulturpark', plv. Bestuurslid Stadsbank Oost Nederland, lid vergadering van gemeenten Veilig Thuis, Vice-Voorzitter Thematafel De Gezondste Regio, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sport Achterhoek en Achterhoek in Beweging.