Beëindiging geregistreerd partnerschap

 

Introductie

U kunt een geregistreerd partnerschap via de rechtbank, een advocaat of notaris beëindigen of ontbinden. Welke manier u kiest, is afhankelijk van uw situatie.

Wat u moet weten

Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om beëindigen.

Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap beëindigen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

Op de site van de rijksoverheid kunt u hier meer over lezen.

Ontbinden

Ontbinding partnerschapsregistratie

Als u minderjarige kinderen hebt, moet u het partnerschap ontbinden. Dit gebeurt door de rechtbank. Een advocaat doet dit voor u. De rechter spreekt de ontbinding uit en maakt afspraken over de boedelscheiding, alimentatie en het ouderschapsplan.

Bent u het samen eens over de ontbinding, dan levert u de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds het partnerschap bent aangegaan. Meestal regelt de advocaat dit voor u.
Het partnerschap is pas officieel ontbonden als de gemeente de beschikking heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
Ook als u geen kinderen heeft of u bent het niet eens met elkaar kunt u uw partnerschap laten ontbinden door de rechtbank.

Beëindiging

Beëindiging partnerschapsregistratie

Heeft u geen kinderen en bent u het helemaal met elkaar eens over allerlei zaken, zoals de boedelscheiding, de hoogte van de eventuele alimentatie en de verdeling van de kosten van de procedure dan kunt u het geregistreerd partnerschap ook laten beëindigen. Dit gaat sneller en is minder omslachtig dan een ontbinding.

U gaat samen naar een advocaat of notaris en laat een convenant opmaken met daarin de gemaakte afspraken. De advocaat of notaris stelt ook een verklaring op waarin staat dat het partnerschap is beëindigd. Deze verklaring levert de advocaat of notaris in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap destijds is aangegaan.
Het partnerschap is pas officieel beëindigd als de ambtenaar de verklaring heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Kosten

Aan het inschrijven in de registers van de Burgerlijke Stand van het ontbinden of beëindigen van een geregistreerd partnerschap zijn geen kosten verbonden.
De kosten voor een afschrift van de akte van ontbinding/beëindiging van uw geregistreerd partnerschap zijn € 13,20.

De kosten voor de notaris, de advocaat en of de rechtbank zijn voor uw rekening.