Afvalinzameling huishoudelijk

Hoe en wanneer biedt u uw afval aan

Inwoners met containers aan huis hebben vier containers. Een container voor PMD (oranje), oud papier (blauw), GFT (groen) en één voor het restafval (grijs). 

Alle informatie over afvalscheiding en ophaaldata kunt u vinden op MijnAfvalwijzer.

Ga direct naar MijnAfvalwijzer

Download de MijnAfvalwijzer app voor iPhone

Container wisselen / nieuwe containers aanvragen

Is uw container kapot, of wilt u een grotere of kleinere container? Wilt u een set containers aanvragen? U kunt dit eenvoudig telefonisch regelen. Bel naar 0800-3336699. U kunt ook mailen naar servicedesk@inovim.eu.

Bij een volume wisseling van een 140 liter restcontainer naar 240 liter restcontainer ontvangt u een brief van de gemeente met daarin een aantal voorwaarden opgenomen waar u mee akkoord dient te gaan.

Container niet geleegd

Is uw container niet geleegd? U kunt dit online bij ons melden.

Meld niet geleegde container

Bekijk informatie over afvalstoffenheffing

Hoe zet ik mijn container aan de weg?

 • Richt uw container met de handvatten van de weg
 • Zorg dat de inhoud niet vastgedrukt is
 • Wrik bij vorst de inhoud los
 • Uw container mag niet meer dan 80 kilogram wegen
 • Gooi geen zand en puin in uw container
 • Zorg dat de deksel van uw container gesloten is
 • Zorg dat uw container aan de juiste kant van de straat staat, zoals dit door de inzamelaar is aangegeven
 • Plaats uw container op geruime afstand van obstakels
 • Zet uw container voor 07:00 uur aan de weg op de dag van inzameling
 • Plaats de container zo veel mogelijk tweetallen met een onderlinge afstand tussen de containers van 30 centimeter.
 • Tussen de tweetallen dient een ruimte te zijn van minimaal 50 centimeter. De grijparm van de vrachtwagen kan op deze manier de containers makkelijk oppakken.
 • Plaats de containers op minimaal 50 centimeter afstand van obstakels.