Afvalbak adopteren

De meeste mensen zien hun wijk graag schoon. Het ziet er verzorgder uit en een schone wijk trekt minder vuil aan.

De inwoners van Oude IJsselstreek kunnen zelf een steentje bijdragen door een afvalbak in hun buurt te adopteren en deze te legen. Op deze manier draagt u bij aan het voorkomen van zwerfafval. Zo houden we samen Oude IJsselstreek schoon!

Wat doet de gemeente?

De gemeente markeert de adoptiebak met een adoptiesticker, controleert de afvalbak af en toe, voert reparaties uit en verwijdert graffiti. De gemeente geeft de adoptant een sleutel voor de afvalbak, evenals afvalzakken, handschoenen en een afvalknijper. De gemeente maakt met de adoptant afspraken over het ophalen van het afval uit de geledigde afvalbak.

Wat doet de adoptant?

De adoptant leegt de afvalbak zo vaak als nodig is zodat deze niet overvol raken. Bij graffiti of schade aan de afvalbak maakt u een melding bij de gemeente. Rondom de afvalbak houdt u het netjes, door zwerfafval en onkruid te verwijderen.

Spelregels

  1. Minimaal twee adoptanten per afvalbak, zodat u het ledigen kunt afstemmen bij ziekte of vakantie.
  2. De gemeente voorziet de adoptant van de benodigde materialen en handelt meldingen binnen 5 werkdagen af.
  3. De adoptant leegt de afvalbak minimaal 1x per week en voorkomt dat de afvalbak overvol raakt.
  4. De adoptant houdt de directe omgeving van de afvalbak schoon door zwerfafval en onkruid op te ruimen.
  5. De adoptant kan de adoptie ten alle tijden stopzetten

Afvalbak vervangen of weghalen

Is de afvalbak ernstig vernield of versleten door ouderdom, dan benadert de gemeente de adoptant uit de buurt of de adoptant benadert de gemeente. Indien wenselijk komt er een andere afvalbak voor terug. De gemeente behoudt het recht om de adoptie stop te zetten of de afvalbak te verwijderen als deze niet meer wordt onderhouden.

Aanmelden

Als u een afvalbak wilt adopteren, dan kunt u zich aanmelden via het adoptieformulier. U meldt zich aan met minimaal twee adoptanten (in verband met verhindering door vakantie of ziekte).

Aanmelden als adoptant (DigiD)

Aanmelden als adoptant (organisatie) (eHerkenning)

Wilt u zich afmelden? U kunt gebruik maken van dezelfde link. In het formulier kunt u aangeven dat u zich wilt afmelden.

Vragen?

Voor vragen over de afvalbakadoptie kunt u contact opnemen met Team Wijken & Beheer (grondstoffenteam@oude-ijsselstreek.nl) of bel (0315) 292 292.