Achtergrond woningbouwplannen

Woningnood oplossen? Dat lukt! Als we het samen doen

De gemeente heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd, waarbij is gekeken naar de toekomstige woningbehoefte, gegevens over groei van de bevolking, toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden voor locaties in de gemeente.

De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om tot 2030 2250 woningen te bouwen. Dit kan op verschillende in- en uitbreidingslocaties.

Wat zijn inbreidings/uitbreidingslocaties?

Inbreidingslocaties zijn locaties die binnen de huidige bebouwde kom liggen uitbreidingslocaties zijn locaties die liggen aan de rand van de bebouwde kom en aansluiten op de bestaande woonwijken.

De plannen

De gemeente heeft meerdere scenario’s onderzocht met behulp van onderzoeksbureau Companen en planbureau SAB.

Hier zijn uiteindelijk 5 locaties uitgekomen: Varsseveld Noord, Varsseveld West, Terborg Voorbroek, Ulft Biezenakker, Gendringen Lenteleven.

Wethouder Ben Hiddinga: “We starten eerst met de locaties in de kernen, de zogenaamde inbreidingslocaties. Maar willen we voldoende woningen realiseren, ontkomen we er niet aan om ook buiten de kernen te kijken. We hebben daarbij meerdere locaties onderzocht en gekozen voor vijf locaties. Daarbij hebben we gekeken naar het landschap en de natuur, maar ook naar de impact die het heeft voor de inwoners die aan de rand van zo’n gebied wonen.  Bij elke locatie gaan we uiteraard met de inwoners in gesprek. We doen dit voor, maar ook samen met inwoners.”

Ben Hiddinga plannen april 2021

Er is een inschatting gemaakt van het aantal mogelijke woningen per locatie. Dat zijn:

Nu - 2025

 InbreidingUitbreiding
Kern Varsseveld (inbreiding)100 
Varsseveld Noord (uitleglocatie)  
Varsseveld West (uitleglocatie) 400/500
Kern Ulft en Gendringen (inbreiding)200 
Gendringen Lenteleven fase 1 en fase 2 (uitleglocatie) 100
Ulft Biezenakker fase 1 en 2 (uitleglocatie) 150/200
Kern Silvolde- Terborg-Etten (inbreiding)200 
Terborg Voorbroek (uitleglocatie)  

2025 - 2030

 InbreidingUitbreiding
Kern Varsseveld (inbreiding)50 
Varsseveld Noord (uitleglocatie) 350/450
Varsseveld West (uitleglocatie)  
Kern Ulft en Gendringen (inbreiding)200 
Gendringen Lenteleven fase 1 en fase 2 (uitleglocatie) 100
Ulft Biezenakker fase 1 en 2 (uitleglocatie) 200/300
Kern Silvolde- Terborg-Etten (inbreiding)50 
Terborg Voorbroek (uitleglocatie) 100/150

Terugkijken inwonersbijeenkomsten

Op 18, 25 en 26 mei waren er digitale inwonersavonden over de woningbouwplannen van de gemeente. Deze avonden werden georganiseerd rondom het nieuws over de uitbreidingslocaties, maar ook de bestaande plannen op inbreidingslocaties kwamen aan bod. U kunt alle bijeenkomsten terugkijken of de antwoorden op de meest gestelde vragen nog eens teruglezen.
 

Per uitbreidingslocatie maken we een online omgeving met specifieke informatie over deze locatie. In die omgeving kunt u ook reageren op berichten. Deze vindt u op onzeoudeijsselstreek.nl. Voor de woningbouwlocatie Varsseveld West is al zo’n omgeving aangemaakt.

Herkenbare verhalen

De heer en mevrouw Brinkhuis uit Sinderen herkennen de cijfers en ervaren dit ook. Zij zijn op zoek naar een gelijkvloerse woning. Dit is tot nu toe nog niet gelukt en hoewel ze beide nog gezond zijn, voelen ze de tijdsdruk wel.

Video inwoners echtpaar Brinkhuis

Hoe groot is de woningnood?

We wisten al dat de woningnood groot is in de Achterhoek, maar wilden het ook exact weten voor onze eigen gemeente, zodat we de plannen voor de toekomst hier op af kunnen stemmen. Er is een behoefte aan minimaal 1000 en maximaal 2250 woningen tussen nu en 2030. Dit hangt af van verschillende ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei.

Makelaar John Kuenen kan er over meepraten. Hij zou graag meer inwoners blij maken met een nieuwe woning.

Video makelaar John Kuenen

Wethouder Ben Hiddinga:”We staan voor een flinke opgave. Het bouwen van zo’n groot aantal woningen voor 2030, moet sneller dan we vanuit het verleden gewend zijn. En we gaan bouwen op locaties buiten de kern. Procedures die we intern moeten doorlopen en met de raad, worden versneld. Maar alle lichten staan op groen. De Provincie ziet het probleem in de regio, de raad heeft opdracht gegeven om te versnellen en de inwoners dragen al actief bij aan initiatieven. Samen gaat ons dit als gemeente en samenleving lukken!”

Welke woningen moeten er komen?

Veruit de grootste behoefte in onze gemeente ligt bij starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Uit onderzoek blijkt dat er ook behoefte is aan woningen voor nieuwe inwoners in de Achterhoek die vanuit de rest van Nederland zien hoe groot de brede welvaart hier is. Dit zijn woningen voor gezinnen met werkende ouders en kinderen en betreft woningen met een ruim en Achterhoeks karakter. De recente Achterhoekse Woon- en Vastgoedmonitor bevestigt dit.

Ben Hiddinga behoefte

Wat zit er al in het vat?

Tot vorig jaar werd onze regio bestempeld als krimpregio. Wat inhoud dat er een krimp werd verwacht in de bevolking en dus mochten er weinig woningen worden gebouwd. Sinds kort is duidelijk dat dit een verkeerde inschatting is geweest. Gelukkig mogen we nu weer veel meer woningen bouwen. Eind 2020 hebben we dit bekend gemaakt en ook initiatiefnemers opgeroepen om met bouwinitiatieven te komen. Hier is veel gehoor aan gegeven. Op dit moment (april 2021) zijn er ongeveer 140 verzoeken in behandeling genomen. Elke week komen daar een aantal verzoeken bij. De 140 verzoeken zijn goed voor 520 woningen die ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden. 175 woningen zijn al in aanbouw, in procedure of al vergund. Een groot deel van de projecten staat ook weergegeven in een overzichtelijk kaart op onze website.

Hoeveel moeten er dan nog bij?

Omdat we nog steeds niet in de toekomst kunnen kijken is het lastig aan te geven, hoeveel woningen er bij moeten komen. Elke week komen er nieuwe plannen bij, soms valt er ook wat af omdat wij het afwijzen. Maar als je uitgaat van de minimale behoefte die we hebben gemeten (1000), dan moeten er dus in de komende jaren tot 2030 nog 480 woningen bij. Als je echter uitgaat van het maximum, dan moeten er nog 1730 woningen bij. In de nieuwe plannen van de gemeente gaan we uit van 5 locaties waar we tussen de 1400 en 1900 woningen kunnen bouwen.

Hoeveel woningen kunnen we daarvan met inbreiding opvangen?

Inbreiding is bouwen op locaties die zich al in de woonkern bevinden. Tot 2030 kunnen wij naar verwachting tussen circa 800 woningen op transformatie/inbreidingslocaties kwijt. De rest: tussen de 200 (laag scenario) en 1450 (maximaal scenario) zullen we op uitbreidingslocaties moeten bouwen. De uitvoering gaat stapsgewijs, waarbij we starten met inbreiding en snel op kunnen schalen als de behoefte stijgt.

Om het allemaal overzichtelijk te maken hebben we het in een afbeelding samengevat:

Bekijk het overzicht woningbouw in cijfers (infographic)

Hoe nu verder?

We zijn als gemeente blij dat we stappen kunnen zetten om een antwoord te geven op de woningnood. Er zijn ook veel inwoners die al een aanvraag hebben ingediend voor het bouwen van een woning. U snapt dat er veel werk ligt voor onze medewerkers. Daarom zijn we ook opzoek naar nieuwe collega’s die ons kunnen helpen met deze opgave. De vacatures staan op: www.werkeninoij.nl.

Tegelijkertijd snappen wij dat u misschien al vragen, of zelfs interesse heeft in een locatie. In mei organiseren we daarom per woonkern een informatieavond. In totaal dus drie bijeenkomsten. In verband met de coronamaatregelen zullen de informatieavonden online worden gehouden.

De aanmelding is inmiddels gesloten. Mocht u de bijeenkomst terug willen kijken, ga dan naar digitale informatiebijeenkomsten woningbouw

U kunt op dit moment nog geen interesse aangeven voor een woning, we kunnen u wel op de hoogte houden over de ontwikkelingen via de nieuwsbrief.

Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de gegevens en gebruiken we deze alleen om u te informeren over de voortgang van de woningbouwplannen. 

Wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief woningbouw in Oude IJsselstreek? 

Meld u aan voor de nieuwsbrief Woningbouw

Mochten er vragen zij-in die niet kunnen wachten tot de informatiebijeenkomst dan kunt u een mail sturen naar: projectteamwoningbouw@oude-ijsselstreek.nl.

Wij proberen uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden. De reactietijd zal afhangen van het aantal vragen die we krijgen.